Hoppa till innehåll
Media

Förenkling av formaliteterna vid godtagande av handlingar inom EU föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2013 10.31
Pressmeddelande -

Statsrådet har i dag den 30 maj översänt till riksdagen Europeiska kommissionens förslag till förordning om förenkling av godtagandet av vissa allmänna handlingar i gränsöverskridande situationer. Syftet är att minska den rättsliga osäkerhet, de kostnader och de långdragna förfaranden som orsakas av formaliteterna i samband med godtagande av handlingar. Syftet är också att tillhandahålla tillräckliga säkerhetsåtgärder för att förhindra användning av förfalskade handlingar.

Den föreslagna förordningen ska tillämpas endast på handlingar som utfärdats av EU-medlemsstaternas myndigheter och har formellt bevisvärde bland annat i följande ärenden: födelse, dödsfall, namn, äktenskap, föräldraskap, bostadsort, medborgarskap, fast egendom, rättslig status för ett företag och frånvaro av noteringar i belastningsregister. Enligt förslaget ska en handling som gäller ovannämnda ärenden godtas utan legalisering eller s.k. apostill, när den läggs fram för en annan medlemsstats myndighet.

Medlemsstaterna ska utse centrala myndigheter för att svara på andra medlemsstaters begäranden om information, som kan göras när en myndighet hyser rimliga tvivel om handlingarnas äkthet. Dessutom ska man ta i bruk flerspråkiga standardformulär gällande ovannämnda ärenden som omfattas av förordningens tillämpningsområde, dvs. till exempel födelse, dödsfall, äktenskap eller företagsform. Formulären ska kunna användas på frivillig basis antingen parallellt med eller som ett alternativ till nationella handlingar. Översättningar skulle inte längre behövas.

Ikraftträdandet av förordningen skulle innebära att en handling som utfärdats i en annan EU-medlemsstat och omfattas av förordningens tillämpningsområde godtas i Finland utan legalisering. På samma sätt skulle motsvarande finska handlingar godtas som sådana i en annan medlemsstat. Detta innebär minskad arbetsbörda för de magistrater som utfärdar apostiller.

Statsrådet förhåller sig positivt till förslaget: förordningen förväntas underlätta medborgarnas och företagens verksamhet och medföra kostnadsbesparingar.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Outi Kemppainen, tfn 02951 50260 (e-post: fö[email protected])

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen