Hoppa till innehåll
Media

Förslag: En uppgift som rapportör om våld mot kvinnor inrättas

Utgivningsdatum 16.9.2021 13.35
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det ska inrättas en självständig och oberoende uppgift som rapportör om våld mot kvinnor. Enligt förslaget är det diskrimineringsombudsmannen som ska vara rapportör. Rapportören ska bevaka våld mot kvinnor och våld i hemmet, ge akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är och bevaka hur internationella förpliktelser fullgörs.

– Våld mot kvinnor är ett allvarligt problem i fråga om mänskliga rättigheter och jämställdhet i Finland. Det är viktigt att det i Finland inrättas en självständig och oberoende uppgift som bland annat följer hur lagstiftningen och arbetet mot våld fungerar. Målet är att effektivare kunna ingripa i våld mot kvinnor och familjevåld och förbättra offrens ställning, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Enligt regeringens proposition ska rapportören på ett helhetsövergripande sätt bevaka våld mot kvinnor och våld i hemmet, ge akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är och bevaka hur internationella förpliktelser fullgörs. Dessutom ska rapportören bevaka och utvärdera åtgärderna för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet. När det gäller våld i hemmet omfattar rapportörens uppgifter också till exempel våld mot män och pojkar.

I egenskap av rapportör kan diskrimineringsombudsmannen genomföra eller låta göra utredningar om våld mot kvinnor och våld i hemmet, ta initiativ och ge utlåtanden och råd. Rapportören ska behandla våld mot kvinnor och våld i hemmet i sina berättelser till statsrådet och riksdagen. I sin uppgift som rapportör har diskrimineringsombudsmannen även rätt att under vissa förutsättningar få sekretessbelagd information. Däremot ska rapportören inte ge juridisk hjälp i enskilda fall.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft vid ingången av 2022.

Inrättandet av en uppgift som rapportör om våld mot kvinnor ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.

Ytterligare information: 
Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 050 520 9395, [email protected]
Jasmiina Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 078, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen