Hoppa till innehåll
Media

Förslag om erkännande av föräldraskap mellan EU-staterna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.1.2023 13.43
Pressmeddelande

I EU bereds en reform som innebär att föräldraskap som fastställts i en EU-stat ska erkännas i andra EU-stater utan separat fastställelse. Samtidigt föreslås införande av ett europeiskt föräldraintyg. 

Statsrådet lämnade i dag en skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens nya förslag till förordning.

Statsrådet anser att det är bra att reformen underlättar ställningen för medborgare som flyttar från en medlemsstat till en annan och att den främjar likabehandling och jämställdhet mellan könen. Statsrådet efterlyser dock ytterligare preciseringar till exempel av bestämmelserna om domstolars behörighet och tillämplig lag.

https://valtioneuvosto.fi/sv/beslut

Mer information:
Salla Silvola, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 314, [email protected]
Mari Kaipomäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 062, [email protected]

Tillbaka till toppen