Hoppa till innehåll
Media

Frigivning av de farligaste fångarna har utretts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.4.2023 13.53
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet har bedömt förutsättningarna för frigivning av de farligaste våldsbrottslingarna. Arbetsgruppens förslag om precisering av lagstiftningen, förbättring av praxis och behovet av fortsatt arbete har sänts på remiss.

Lagstiftningen som gäller de farligaste våldsbrottslingarna har skärpts under de senaste åren. Kombinationsstraff för farliga återfallsförbrytare trädde i kraft 2018. Den dömde avtjänar då hela sin fängelsetid i fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning, och därpå följer en övervakningstid på ett år. Dessutom har en fånge sedan 2019 kunnat ställas under övervakning av villkorlig frihet, om det har bedömts att risken för att han eller hon på nytt gör sig skyldig till ett vålds- eller sexualbrott är hög.

Man har ännu inte hunnit få erfarenheter av hur dessa relativt färska reformer fungerar eller vilka effekter de har på återfallsbrottsligheten. Arbetsgruppen anser i sin tur att frigivningsförfarandet för livstidsfångar i huvudsak fungerar bra. Därför föreslår arbetsgruppen i detta skede endast några preciseringar i lagstiftningen. Det föreslås till exempel att det till strafflagens bestämmelse om villkorlig frigivning av livstidsfångar fogas ett omnämnande av bedömningen av risken för våld. Arbetsgruppen föreslår även att åtgärderna för att stödja de farligaste våldsbrottslingarna under fängelsetiden och i samband med frigivningen utvecklas.

I arbetsgruppens betänkande behandlas särskilt straffrättsliga metoder vid behandlingen av de farligaste våldsbrottslingarna. I synnerhet de som upprepade gånger gjort sig skyldiga till allvarliga våldsbrott har ofta en svår personlighetsstörning och rusmedelsproblem. Därför är det viktigt att granska frågan också ur hälso- och sjukvårdens synvinkel. Enligt arbetsgruppen bör man utreda möjligheterna att med hjälp av rättspsykiatrisk vård oberoende av patientens vilja minska risken för att dessa personer gör sig skyldiga till nya allvarliga brott. 

Arbetsgruppens betänkande är på remiss i utlåtandetjänsten fram till den 31. maj 2023.

Ytterligare upplysningar:
Mirja Salonen, arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 072, [email protected]

Förutsättningarna för frigivning av de farligaste våldsbrottslingarna: Bedömning av bestämmelser och praxis rörande frigivning

 

Tillbaka till toppen