Hoppa till innehåll
Media

GOLLEGIELLA – Nordiskt samiskt språkpris delas ut hösten 2020

justitieministerietundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 3.6.2020 12.18
Nyhet

Gollegiella – Nordiskt samiskt språkpris ska delas ut för nionde gången hösten 2020 under det årliga mötet för ministrarna för samefrågor och sametingspresidenterna. Mötet arrangeras i Helsingfors i november. Språkpriset delas ut till enskilda personer eller organisationer i Norge, Sverige, Finland och Ryssland som har gjort en insats för att främja de samiska språken.

Gollegiella –Nordiskt samiskt språkpris har instiftats av ministrarna för samefrågor i Norge, Sverige och Finland samt sametingspresidenterna i Norge, Sverige och Finland. Priset delas ut vartannat år, första gången år 2004. Språkpriset är 15 000 euro.

Språkprisets målsättning

Språkpriset ska medverka till att främja, utveckla eller bevara de samiska språken i Norge, Sverige, Finland och Ryssland.

Vem kan få priset?

Språkpriset kan tilldelas enskilda personer, grupper, organisationer, föreningar och/eller institutioner som har gjort en betydelsefull insats för att främja de samiska språken skriftligt, muntligt eller i annan form. Initiativ av många slag för att främja det samiska språket beaktas. Priset kan delas.

Föreslå en kandidat!

Medborgare, organisationer, institutioner och myndigheter i Norge, Sverige, Finland och Ryssland kan utse en kandidat för språkpriset år 2020. Gör ett skriftligt förslag på en prisvinnare med en skriftlig motivering på högst 1-2 sidor. Förslaget ska vara kommittén till handa senast den 16 August 2020. Adressen är:

Gollegiella – sekreterare för bedömningskommittén
Anne Kirste Aikio
Sametinget, Finland
Menesjärventie 2 A
FI–99870 INARI
[email protected]

Ytterligare upplysningar:

Johanna Hautakorpi, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, [email protected], tfn 02951 50018, [email protected]

Tillbaka till toppen