Hoppa till innehåll
Media

Projekt för att skapa ett elektroniskt dokumenthanteringssystem för förvaltnings- och specialdomstolarna inleds

Utgivningsdatum 1.2.2016 10.34
Nyhet

Justitieministeriet inleder ett projekt för att skapa ett elektroniskt ärende- och dokumenthanteringssystem för förvaltnings- och specialdomstolarna. Syftet med projektet är att utveckla förvaltningsdomstolarnas arbetsmetoder och förbättra domstolarnas produktivitet. Systemet som skapas i projektet ska möjliggöra elektronisk kommunikation och dokumenthantering mellan myndigheter, olika samfund och medborgarna.

I det nya systemet ska domstolarna använda ett och samma ärendehanteringssystem. På detta sätt kan ärenden behandlas smidigare än för närvarande. Målet är att materialet genom hela processen behandlas elektroniskt. Medborgarna ska kunna inleda sina ärenden på webben och bifoga alla nödvändiga dokument i elektronisk form.

Det nya systemet är avsett för högsta förvaltningsdomstolen, de regionala förvaltningsdomstolarna, försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen. Ett motsvarande projekt för att skapa ett ärende- och dokumenthanteringsystem för åklagarväsendet och de allmänna domstolarna har redan inletts.

Avsikten är att införa det nya systemet år 2020.

Ytterligare upplysningar:
projektchef Petri Saukko, tfn 02951 50148, e-post: OBS! fö[email protected]

Mer om projektet (på finska)

Tillbaka till toppen