Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition: Brottspåföljdsmyndigheten ska ges rätt att ingripa i obemannade fordons färd på fängelseområden

Justitieministeriet
8.11.2018 13.44
Pressmeddelande

Det föreslås att Brottspåföljdsmyndigheten ska få rätt att ingripa i obemannade fordons färd, t.ex. flygning med fjärrstyrda drönare, på ett fängelseområde. Också bestämmelserna om förstärkt reseförbud och häktningsarrest ska preciseras. Regeringen överlämnade en proposition om detta till riksdagen i dag.

Enligt propositionen får Brottspåföljdsmyndigheten använda tekniska anordningar för att upptäcka obemannade fordon och vid behov ingripa i deras färd inom fängelseområden. På detta sätt vill man bl.a. hindra att otillåtna föremål eller ämnen flygs in i fängelset med fjärrstyrda drönare. För att ingripa i flygningen kan man använda t.ex. en anordning som stör radiosignalen som drönaren använder. För närvarande har Brottspåföljdsmyndigheten ingen entydig behörighet att ingripa i obemannade fordons färd på eller ovanför ett fängelseområde.

Användningen av olika obemannade fordon, speciellt drönare och obemannade luftfartyg, har ökat under de senaste åren. Detta är en ny slags säkerhetsrisk för fängelserna, eftersom dessa fordon kan användas för att transportera otillåtna föremål eller ämnen till fängelset. Sådan verksamhet har redan upptäckts i fängelserna. I takt med att dessa fordon vinner terräng och blir billigare ökar också risken för att de används på ett sätt som äventyrar säkerheten i fängelserna.

Bestämmelserna om förstärkt reseförbud och häktningsarrest ska preciseras

I propositionen föreslås också preciseringar i tvångsmedelslagens bestämmelser om förstärkt reseförbud och häktningsarrest. Preciseringarna gäller bland annat tidpunkten för inledande av tvångsmedlen, efterlysning och beslutanderätt. Bestämmelserna om förstärkt reseförbud och häktningsarrest i tvångsmedelslagen träder i kraft den 1 januari 2019 och under beredningen av ikraftträdandet har det framkommit behov av att komplettera dem. 

Mer information:

Juho Martikainen, lagstiftningsråd, tfn 029 515 0520 (obemannade fordon på ett fängelseområde)
Anne Kohvakka, specialsakkunnig, tfn 0295 150 183 (förstärkt reseförbud och häktningsarrest)
E-post: [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Tillbaka till toppen