Hoppa till innehåll
Media

Regeringen: Införande av internetröstning som mål

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2016 12.31
Pressmeddelande

Enligt de riktlinjer som regeringen drog upp vid sin strategisession den 24 oktober ska Finland införa möjlighet till elektronisk röstning vid sidan om traditionell röstning vid alla allmänna val.

Justitieministeriet ska utifrån regeringens riktlinjer inleda en utredning om möjligheterna att ta i bruk internetröstning vid allmänna val. Justitieministeriet kommer att tillsätta en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag om hur internetröstning skulle kunna genomföras. I arbetsgruppen ingår även parlamentarisk representation.

- Regeringen vill noggrannt utreda möjligheterna att ta i bruk internetröstning vid allmänna val. I förfarandet finns både fördelar och risker. Nu när Finlands 100-årsjubileum närmar sig är det dock dags att diskutera internetröstning som ett sätt att främja demokratin, konstaterar justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Frågor som ska utredas är möjligheterna att ta i bruk internetröstning, de tekniska lösningarna för att genomföra detta, kostnaderna för systemet samt konsekvenserna för valsystemet. Avsikten är att utredningen blir klar under år 2017.

Möjligheterna att ta i bruk internetröstning vid allmänna val har inte tidigare utretts på detaljnivå. Med allmänna val avses rikdagsval, kommunalval, Europaparlamentsval och presidentval samt de landskapsval som håller på att beredas. Internetröstning skulle kunna användas även vid rådgivande folkomröstningar.

Internetröstning bidrar även till regeringens spetsprojekt som gäller digitalisering av offentliga tjänster.

Ytterliga upplysningar:
direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534, och valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, e-post: [email protected]

 
 
Tillbaka till toppen