Hoppa till innehåll
Media

Ministrarna Henriksson och Ohisalo: Regeringen arbetar målmedvetet för att ingripa i människohandel

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 15.1.2020 14.38 | Publicerad på svenska 15.1.2020 kl. 15.45
Pressmeddelande

Regeringen kommer att arbeta målmedvetet för att bekämpa människohandel. En översikt över verksamheten inom hjälpsystemet för offer för människohandel under år 2019 publicerades idag. Hjälpsystemet för offer för människohandel har etablerat sin ställning och sitt arbetssätt, vilket syns i det ökade antalet personer som upptagits som klienter i systemet. Bekämpning av människohandel är ett viktigt mål för regeringen och i enlighet med regeringsprogrammet har flera ministerier vidtagit åtgärder för att ingripa i människohandel.

- Statsrådets samordnare för arbetet mot människohandel inleder sitt arbete nu i januari. Samordnaren ska inleda ett projekt som leds av justitieministeriet för att bereda ett handlingsprogram mot människohandel, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Enligt regeringsprogrammet ska ställningen för människohandelsoffer förbättras oavsett hur själva straffprocessen vid människohandel avancerar. I fråga om polisens verksamhet konstateras det i regeringsprogrammet att ”det inrättas en grupp för att avslöja och undersöka människohandelsbrott.”

- Alla polisinrättningars beredskap att utreda människohandelsbrott förbättras redan i år genom att centralisera undersökningen till experter på utredning av människohandelsbrott och bilda ett nätverk mellan dessa experter. Verksamheten för att avslöja dessa brott är särskilt viktig i bekämpningen av den mest allvarliga människohandelsbrottsligheten. Människohandel är ofta också kopplat till annan allvarlig brottslighet, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Enligt regeringsprogrammet ska det också utarbetas en lag om hjälp till offer för människohandel, och den ska säkerställa kommunernas möjligheter att hjälpa offren. Till social- och hälsovårdslagarna ska fogas ett omnämnande om offer för människohandel. För offer för människohandel ska ordnas trygg boendeservice med stöd.

- Som ministrar vill vi främja arbetet mot människohandel. Människohandel kränker många grundläggande och mänskliga rättigheter, vilka utgör kärnan för hela vår rättsstat, och därför får den inte ges fotfäste, säger ministrarna Henriksson och Ohisalo.

Ytterligare information:

Otto Andersson, minister Henrikssons specialmedarbetare, 0295 150 121

Jarno Lappalainen, minister Ohisalos specialmedarbetare, 040 053 6973

Anna-Maja Henriksson Maria Ohisalo
Tillbaka till toppen