Hoppa till innehåll
Media

Henriksson presenterade det finländska systemet med öppet fängelse för Belgiens justitieminister

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2022 16.44
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson bekantade sig i dag med det nya öppna fängelset i Kervo tillsammans med Belgiens justitieminister Vincent Van Quickenborne. Belgien söker för närvarande lösningar på problemen med utrymmesbristen i sina fängelser och håller på att grunda fängelser med lägre säkerhetsnivå för fångar som avtjänar korta straff.

Finland har det näst lägsta antalet fångar i Europa, i regel under 3 000. I internationell jämförelse är det endast lite överbeläggning på fängelserna.

Fängelse är ett dyrt påföljdsalternativ. Utöver sina andra fördelar är en dag i ett öppet fängelse också betydligt billigare än en dag i ett slutet fängelse. Målet med frigivningen av fångar är en trygg frigivning antingen via en öppen anstalt eller genom övervakad frihet på prov.

Öppna fängelser förbereder fångarna för friheten

Justitieministrarna bekantade sig på tisdagen med det nya öppna fängelset i Kervo, som nu är Finlands största öppna fängelse. Rehabiliteringsarbetet vid fängelset förbereder fångarna för friheten. Kervo öppna fängelse erbjuder fångarna arbetsverksamhet, missbrukarrehabilitering och studiemöjligheter av olika slag.

- Vi strävar efter en gradvis och kontrollerad frigivning från fängelset. Öppna fängelser gör det möjligt för fångarna att förbereda sig för friheten. Till exempel många långtidsfångar behöver öva på vardagsfärdigheter, berättade justitieminister Anna-Maja Henriksson.

- Att bli placerad i ett öppet fängelse förutsätter dock att fången förbinder sig till olika slags villkor. Ett centralt krav är drogfrihet och i vissa fängelser ska man också samtycka till elektronisk övervakning. Om en fånge bryter mot villkoren, förflyttas han eller hon till ett slutet fängelse. Det handlar om fångens motivation att leva enligt det öppna fängelsets regler med de större friheter som ett öppet fängelse medför, fortsatte Henriksson.

Finland satsar på att förbättra fängelsesäkerheten

I samband med besöket i Kervo kommenterade justitieminister Anna-Maja Henriksson oron för fängelsesäkerheten som diskuterats i offentligheten.

Henriksson sade att under denna regeringsperiod har det gjorts betydande investeringar som förbättrar fängelsesäkerheten – cirka sex miljoner euro som engångssatsning i säkerhetsteknik och cirka 2,5 miljoner euro årligen för att förbättra fängelsesäkerheten. Med dessa har man bland annat finansierat säkerhetsavdelningen vid Åbo fängelse och utökat personalen med cirka 40 personer. Under regeringsperioden kom man dessutom överens om att tilläggsbyggnaden i Vanda fängelse ska finansieras med 13 miljoner euro, vilket för sin del kommer att förbättra fängelsesäkerheten.

Tjänster för offer för sexualbrott är viktiga

Efter besöket i fängelset bekantade sig ministrarna Henriksson och Van Quickenborne ännu med verksamheten vid Seri-stödcentret i Helsingfors. Seri-stödcentret vid Kvinnokliniken är en enhet för stöd till personer över 16 år som utsatts för sexuellt våld oberoende av kön. Stödcentret för offer för sexuellt våld har under sina fem första verksamhetsår redan undersökt och vårdat över 2000 offer för sexuellt våld.

- Det är ytterst viktigt att offren för sexualbrott snabbt får det stöd de behöver med låg tröskel. Regeringen har ökat betydligt stödtjänsterna till offer för sexualbrott under de senaste åren. För närvarande finns det 16 Seri-stödcenter för offer för sexuellt våld och tjänsten är tillgänglig i hela Finland, berättade justitieminister Henriksson.

Ytterligare information: Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected]

Tillbaka till toppen