Hoppa till innehåll
Media

Höjningen av det skyddade beloppet vid utsökning fortsätter tills vidare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2023 12.13
Pressmeddelande

Höjningen av det skyddade beloppet vid utsökning fortsätter att gälla tills vidare. Genom lagändringen ser man till att de inkomster som står till gäldenärernas förfogande är tillräckliga.

Ett temporärt försök där gäldenärens skyddade belopp höjdes till samma nivå som garantipensionen har varit i kraft i utsökningslagstiftningen under år 2023. Genom den lagändring som nu gjorts fastställs det skyddade beloppet på 2023 års nivå i lagen. Det skyddade beloppet justeras årligen genom förordning av justitieministeriet. 

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering ser man till att de inkomster som står till gäldenärernas förfogande är tillräckliga genom att det skyddade beloppet i fråga om utsökning hålls på nuvarande nivå, tills beslut om fortsatta åtgärder har fattats. 

Beräkningsreglerna för utmätning ska revideras helt under denna regeringsperiod. I samband med beredningen kommer nivån på det skyddade beloppet och ett rättvist utmätningsbelopp att bedömas på nytt i alla inkomstklasser. 

Republikens president har i dag stadfäst lagen och den träder i kraft den 1 januari 2024. 

Mer information: Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 0295 150 203, [email protected]

Pressmeddelande 9.10.2023: Ändringen av det skyddade beloppet vid utsökning förbättrar gäldenärernas ställning

Material från föredragningen för republikens president (på finska)

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen