Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av det skyddade beloppet vid utsökning förbättrar gäldenärernas ställning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.10.2023 14.02
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att den temporära höjningen av det skyddade beloppet för en gäldenär som är föremål för utsökning förblir i kraft tills vidare. Syftet med ändringen är att se till att de inkomster som gäldenärerna får behålla är tillräckliga. Reformen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering.

Gäldenärens skyddade belopp höjdes för innevarande år till samma nivå som garantipensionen, från 696 euro till 922,50 euro.

Enligt regeringens proposition är det skyddade beloppet, som anges i utsökningsbalken, i fortsättningen för gäldenärens egen del 30,75 euro per dag samt för make och egna och makens barn som gäldenären försörjer 8,99 euro per dag. För en gäldenär som inte har någon att försörja är det skyddade beloppet således 922,50 euro i månaden. Avsikten är att det skyddade beloppet justeras årligen i enlighet med folkpensionsindex. 

—Genom att förlänga nivåhöjningen av det skyddade beloppet kan vi se till att gäldenärerna klarar sig i den svåra ekonomiska situationen. Gäldenärerna har på så sätt mer pengar till sitt förfogande. Arbetet för att förbättra utmätningssystemet fortsätter dock. Utmätningen av inkomster ska förenklas i enlighet med regeringsprogrammet, säger justitieminister Leena Meri.

Beräkningsreglerna för utmätning ska revideras helt under denna regeringsperiod. I samband med beredningen kommer nivån på det skyddade beloppet och ett rättvist utmätningsbelopp att bedömas på nytt i alla inkomstklasser. 

Den nu föreslagna ändringen avses träda i kraft vid ingången av nästa år.

Ytterligare information: 
Teija Makkonen, statssekreterare, tfn 0295 150 251, [email protected]
Terhi Salmela, regeringsråd, tfn 0295 150 203, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen