Hoppa till innehåll
Media

Experter på bekämpning av människohandel samlas i Bryssel

inrikesministerietjustitieministeriet
Utgivningsdatum 3.12.2019 10.10
Pressmeddelande

Samordnarna för arbetet mot människohandel och människohandelsrapportörerna från EU-medlemsländerna sammanträder i Bryssel 4–5.12. Inbjudan kom från EU:s samordnare för arbetet mot människohandel Myria Vassiliadou. Mötet ordnas som en del av Finlands EU-ordförandeskap.

EU-kommissionen har uttryckt sin oro över hur dåligt medlemsländerna förverkligar det straffrättsliga ansvaret i samband med människohandelsbrott. Identifieringen av offer har förvisso utvecklats under de senaste åren, men fortfarande ges det få domar när det gäller människohandel.

Mötets centrala tema är bekämpningen av människohandel och i synnerhet den människohandel där människor utnyttjas sexuellt. Kommissionen anser att det är viktigt att ingripa i efterfrågan bakom människohandeln och har framhållit att man enligt EU-lagstiftningen har en plikt att överväga en kriminalisering av sexköp av offer för människohandel. I Finland har sexköp av offer för människohandel kriminaliserats, men så är inte fallet överallt i Europa.

Tjänsten som samordnare för arbetet mot människohandel ska överföras från inrikesministeriet till justitieministeriet vid ingången av 2020. Som självständig och oberoende rapportör om människohandel verkar i Finland diskrimineringsombudsmannen.

Ytterligare information:

Miia Lehtinen, polisinspektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 686, [email protected]

Saija Sambou, specialsakkunnig, justitieministeriet, tfn 0295 150 352, [email protected]

Tillbaka till toppen