Hoppa till innehåll
Media

En gemensam webbtjänst Monimos för invandrare och organisationer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2010 9.00
Pressmeddelande -

I Finland bosatta invandrare och organisationerna för kulturell mångfald har öppnat en samhällelig webbtjänst som finns på adressen www.monimos.fi. Webbtjänsten ska fungera som Finlands månkulturella röst och som en virtuell mötesplats, där organisationer, invandrare och andra som är intresserade av frågor som gäller kulturell mångfald kan skapa nätverk.

Webbplatsen erbjuder invandrarna och dem som är intresserade av kulturell mångfald en kanal för att påverka myndigheterna. Via webbplatsen kan organisationerna och myndigheterna genomföra enkät om olika frågor. Organisationerna kan presentera sin verksamhet och sina synpunkter och invandrarna och andra besökare har möjlighet diskutera och uttrycka sina åsikter. Via webbplatsen är det också möjligt att sprida information om olika evenemang och t.ex. om hobbygrupper.

Webbplatsen önskas stöda samhälleligt deltagande och aktivera medborgarna att ta ställning till aktuella frågor och delta i olika evenemang.

På webbplatsen har samlats information om Finlands invandrarorganisationer, som ofta är mycket små och splittrade. Takorganisationen för invandrarorganisationerna inom Helsingforsregionen, Moniheli, omfattar för närvarande 50-60 organisationer och information om alla dessa kommer att finnas på webbplatsen.

Webbplatsens huvudspråk är engelska, men det är möjligt att använda även andra språk.

Webbtjänsten har producerats i ett samarbete mellan EPACE-projektet, som samordnas av justitieministeriet och får finansiering av Europeiska kommissionen, forskningsprojektet kring sociala medier (Somus) och Moniheli. Moniheli svarar för upprätthållandet av tjänsten.

Ytterligare upplysningar:
projektkordinator (EPACE) Laura Ahokas, JM, 09 1606 7629, 09 1606 7626,
e-post: fö[email protected]
http://www.kansanvalta.fi/Etusivu/Tutkimusjakehitys/EPACE

projektkordinator (Somus) Pirjo Näkki, VTT, 020 7225897, e-post: fö[email protected]
http://owela.vtt.fi/blogs/somus/

Tjänsten finns på adressen www.monimos.fi

Press release in English

Tuija Brax
Tillbaka till toppen