Hoppa till innehåll
Media

Bedömningen av den offentliga rättshjälpens kvalitet utvidgas till uppdrag som sköts av privata rättsbiträden

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.11.2017 15.49
Nyhet

Justitieministeriet ska börja bedöma kvaliteten på rättshjälpsuppdrag som sköts av privata rättsbiträden på statens bekostnad. Motsvarande kvalitetsbedömning görs redan nu i fråga om de offentliga rättsbiträdenas verksamhet.

Justitieministeriet har sedan år 2013 årligen genomfört en undersökning för att bedöma kvaliteten på den offentliga rättshjälpen som tillhandahålls av statens rättshjälpsbyråer. I december utvidgas kvalitetsbedömningen till uppdrag som sköts av privata rättsbiträden.

Allmän rättshjälp ges i rättegångsärenden av offentliga rättsbiträden, advokater och rättegångsbiträden med tillstånd och i övriga ärenden i regel av offentliga rättsbiträden. Offentliga rättsbiträden arbetar vid statens rättshjälpsbyråer.

Syftet med bedömningssystemet är att utreda rättshjälpens kvalitet och erbjuda rättsbiträdena medel för att utveckla sin verksamhet, sakkunskap och yrkeskompetens. Kvaliteten bedöms genom rättsbiträdets självvärdering och en klientenkät.

Bedömningen gäller klienternas förtroende för rättshjälpen, bemötandet av klienterna, effektiviteten av behandlingen av ärendet och skäligheten av kostnaderna, skötseln av rättshjälpsärendet som förfarande samt biträdets sakkunskap och yrkeskompetens.

Målet är att säkerställa att man vid sidan om att förbättra produktiviteten kan erbjuda högklassiga rättshjälpstjänster.

Justitieministeriet informerar om bedömningens resultat under sommaren 2018 och efter det regelbundet varje år.

Förutom bedömningen av privata rättsbiträdens verksamhet ska det i början av 2018 inledas en separat undersökning för att utreda tillgången till och kvaliteten på rättshjälpstjänster för medborgarna och asylsökande. Undersökningen hör till VN TEAS-programmet som stöder statsrådets beslutsfattande.

Ytterligare upplysningar:

Kirta Heine, regeringsråd, tfn 02951 50214, [email protected]

Tillbaka till toppen