Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i mötet med ministrarna för samefrågor i Oslo

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2012 9.00
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i ett gemensamt möte mellan ministrarna med ansvar för samordningen av samefrågor och ordförandena för sametingen i Oslo fredagen den 23 november.

Förnyelse-, administrations- och kyrkominister Rigmor Aasrud företräder Norge vid mötet, och Sverige företräds av landsbygdsminister Eskil Erlandsson. Även ordförandena för sametingen, Egil Olli från Norge, Per Mikael Utsi från Sverige och Klemetti Näkkäläjärvi från Finland, kommer att delta i mötet.

I samband med mötet utdelas det nordiska samiska språkpriset Gollegiella. Språkpriset delas ut till enskilda personer eller organisationer i Norge, Sverige, Finland eller Ryssland som har gjort en insats för att främja det samiska språket. Priset på 15 000 euro delas nu ut för femte gången. Syftet med språkpriset är att medverka till att bevara och utveckla det samiska språket.

Under mötet får ministrarna höra om bl.a. aktuella frågor kring Barentssamarbetet och ett gränsöverskridande språkprojekt som håller på att planeras.

Även Finlands minoritetsombudsman Eva Biaudet kommer att delta i mötet som medlem av FN:s permanenta forum för ursprungsfolk. Biaudet kommer att tala om diskriminering och trakasserier av samer.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148, och
lagstiftningsrådet Camilla Busck-Nielsen, tfn 02951 50278

Mer information om Gollegiellapriset

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen