Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson deltar på EU-ländernas justitieministermöte i Milan

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2014 11.52
Pressmeddelande -

EU-ländernas justitie- och inrikesministrar träffar på ministermötet som ordnas under Italiens EU-ordförandeskap i Milan tisdagen den 8 och onsdagen den 9 juli. Behandlingen av rättsliga frågor sker på onsdagen, och i dessa företräds Finland av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

På mötet är det meningen att diskutera EU:s dataskyddsreform och dess tillämpningsområde. Den intensiva beredningen av reformen ska fortsätta under Italiens ordförandeperiod.

På ministrarnas agenda är även den europeiska åklagarmyndigheten. Avsikten är att diskutera rättsmedel med anknytning till verksamheten av den nya myndigheten som eventuellt inrättas. Kommissionen har föreslagit att en europeisk åklagarmyndighet ska inrättas för att unionens ekonomiska intressen kan skyddas mer effektivt än för närvarande.

Ministrarna tänker också diskutera sätt att öka flexibiliteten så att handlingar som utfärdats av en myndighet i ett EU-land kunde lättare än i dag godtas i andra medlemsstater. Förfarandet förutsätter dock att handlingarnas äkthet kan kontrolleras.

På arbetslunchen ska ministrarna diskutera tyngdpunkterna i det rättsliga samarbetet för de närmaste åren.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50255 eller 050 340 0972 och konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 02951 50170 och 040 749 0465

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen