Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Den ryska invasionen av Ukraina är ett grovt brott mot internationell rätt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.3.2022 18.37
Pressmeddelande
bild: EU

EU-ländernas justitieministrar diskuterade i dag under ett möte i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor vilka konsekvenser kriget i Ukraina har för det internationella straffrättsliga samarbetet. Ministrarna fördömer skarpt Rysslands angreppskrig mot Ukraina. Enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson håller Finland med EU-ordförandelandet Frankrike om att det i nuläget inte finns förutsättningar för straffrättsligt samarbete med Ryssland och Belarus.

– Finland fördömer skarpt de krigshandlingar som Ryssland inlett i Ukraina. Krigshandlingarna riktas mot Ukraina, men de är också ett angrepp mot hela Europas säkerhet och det internationella fördragssystemet. Den ryska invasionen av Ukraina är ett grovt brott mot internationell rätt, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Justitieministrarna gav sitt stöd till den utredning som Internationella brottmålsdomstolen ICC inlett om misstänkta krigsbrott och brott mot mänskligheten i Ukraina.

EU-ländernas justitieministrar var i stor utsträckning eniga om att det i nuläget inte finns förutsättningar att svara på Rysslands eller Belarus begäranden om rättshjälp i brottmål. Ministrarna understödde också kommissionens förslag att EU:s byrå för straffrättsligt samarbete Eurojust ska ges i uppdrag att stärka samarbetet och samordningen mellan medlemsstaterna i straffrättsliga frågor som gäller Ukraina.

– Det är klart att den ryska invasionen av Ukraina och Belarus handlingar leder till att det straffrättsliga samarbetet med Ryssland och Belarus avbryts. Vi kan i nuläget inte svara på ländernas begäranden om rättshjälp i brottmål, säger minister Henriksson.

Finland tillämpar på det straffrättsliga samarbetet med Ryssland Europarådets konventioner, av vilka de viktigaste gäller utlämning för brott och inbördes rättshjälp i brottmål. Finland utlämnar inte sina medborgare till Ryssland. Mellan Finland och Ryssland behandlas årligen kring femtio begäranden om rättshjälp i brottmål. Samarbete med Belarus är mer sällsynt. Landet är inte medlem i Europarådet.

Att samarbetet avbryts innebär i praktiken att länderna kan få rättshjälp i brottmål endast i undantagsfall, efter prövning från fall till fall.

Ytterligare information: 
Lisa Palm, specialmedarbetare, tfn 0295 150 069, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, enheten för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]
Merja Norros, regeringsråd, tfn 0295 150 590, [email protected]

Rådets pressmeddelande om mötet

Upptagning av rådets presskonferens

Tillbaka till toppen