Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Hela EU måste satsa på att bekämpa hatbrott och olaglig hatpropaganda

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2020 16.25
Pressmeddelande

I Europa måste vi effektivt ingripa i hatbrott och olaglig hatpropaganda på nätet också som en del av bekämpningen av terrorism, framhåller justitieminister Anna-Maja Henriksson. Henriksson deltog i dag i en inofficiell videokonferens med EU:s justitieministrar.

Vid justitieministrarnas möte sade Henriksson att det är ytterst viktigt att Europa arbetar tillsammans för att bekämpa terrorism. Det är bra att utveckla det rättsliga samarbetet mellan medlemsstaterna för att säkerställa att vi effektivt kan bekämpa terrorism och även svara på de utmaningar som den digitala tidsåldern innebär.

- Vi måste se till att myndigheterna har tillgång till de verktyg som behövs och som står i rätt proportion till bekämpningen av terrorism. När vi talar om terrorism är det också viktigt att komma ihåg det arbete som görs för att stödja offren för terrorism. Alla EU-länder utser nu nationella kontaktpunkter med uppgift att effektivisera samarbetet och informationsutbytet för att hjälpa offren. Också hos oss i Finland är frågan under beredning, säger Henriksson.

Utöver detta diskuterade justitieministrarna bland annat den senaste utvecklingen när det gäller rättsstatsprincipen på det rättsliga området. Minister Henriksson betonade att rättsstaten, de grundläggande rättigheterna och demokratin är kärnan i EU.

- Ett effektivt rättssystem och oberoende domstolar står i centrum för rättsstaten. De nationella domstolarna har en central roll när det gäller att trygga medborgarnas och företagens rättssäkerhet och att säkerställa att EU-lagarna följs. Jag tror också starkt på nyttan av en dialog mellan EU-ländernas justitieministrar. När vi delar med oss av bästa praxis och erfarenheter kan vi lära oss av varandra, betonade Henriksson. 

Vid mötet diskuterade justitieministrarna också frågor som gäller inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), varutöver de fick en lägesrapport om hur förslaget till förordning om överlåtelser av fordringar framskrider. Dessutom presenterade det kommande EU-ordförandelandet Portugal prioriteringarna på det rättsliga området för sitt ordförandeskap.

Ytterligare information: 
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Katja Arenmaa, specialsakkunnig i EU-ärenden, tfn 0295 150 504, [email protected]

Mer information om mötet mellan EU:s justitieministrar

Tillbaka till toppen