Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieminister Henriksson: Möjligheten till rättslig prövning är kärnan i rättsstaten

Justitieministeriet
9.10.2020 16.05
Pressmeddelande

Under coronavirusepidemin har vikten av digitalisering accentuerats på ett aldrig tidigare skådat sätt. Digitaliseringen erbjuder möjligheter att effektivisera verksamheten också inom den rättsliga sektorn. Men samtidigt måste vi se till att var och en har lika möjligheter till rättslig prövning, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson. Henriksson deltog i dag i en inofficiell videokonferens med EU:s justitieministrar.

Vid justitieministrarnas möte diskuterades rådets slutsatser om möjligheterna till digitalisering på området tillgång till rättslig prövning. Under videokonferensen behandlades också unionens gemensamma värderingar och grundläggande rättigheter, samt hur de beaktas i planeringen, utvecklingen och användningen av digital teknik och artificiell intelligens.

- I bästa fall kan digitaliseringen leda till snabbare, billigare och mer tillgängliga tjänster. Men vi måste se till att digitala tjänster och tjänster baserade på artificiell intelligens inte är diskriminerande. Möjligheten till rättslig prövning är kärnan i rättsstaten, betonar Henriksson.

Justitieministrarna diskuterade också bekämpningen av sexuella övergrepp mot barn. EU-kommissionen gav i juli ett meddelande om EU:s strategi för att effektivisera kampen mot sexuella övergrepp mot barn.

- Det är fint att frågan främjas på ett heltäckande sätt. I kampen mot sexuella övergrepp mot barn är det mycket viktigt att stärka samarbetet mellan alla centrala aktörer. Vi måste göra allt vi kan för att skydda barnen.

Under mötet diskuterade justitieministrarna även antisemitism och hatpropaganda med direktören för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Dessutom fick de en lägesrapport om beredningen av Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och läget i de internationella förhandlingarna om elektroniska bevis (e-bevisning).


Ytterligare information:  
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Mer information om rådet för rättsliga och inrikes frågor och tidigare pressmeddelanden 
https://www.consilium.europa.eu/sv/meetings/jha/2020/10/09/
 

Tillbaka till toppen