Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Reformprogrammet ger en möjlighet att utveckla rättsväsendet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.3.2013 9.00
Pressmeddelande -

Reformprogrammet för rättsvården och dess konkreta förslag ger en möjlighet till att modernisera och utveckla rättsväsendet, inte enbart till att nå sparkraven, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson när hon tog emot reformprogrammet för rättsvården.

- Det är klart att även rättsväsendet måste spara och effektivisera sin verksamhet liksom alla andra förvaltningsområden. Lika klart är också det att rättsväsendet, som är en hörnsten i en fungerande demokrati, måste särbehandlas i sparivern.

Henriksson påpekade att ogenomtänkta inbesparingar inte ligger i någons intresse utan kan stå hela samhället dyrt i framtiden.

- Det är ytterst viktigt att medborgarnas förtroende för rättsväsendet fortsätter att ligga på en hög nivå, konstaterade hon.

- I det här skedet vill jag framhäva att snabba framsteg skulle vara önskvärda när det gäller införingen av domstolarnas elektroniska ärende- och dokumenthantering och förnyandet av tekniken i sammanträdessalarna. Även åklagarna och domarna behöver tidsenliga arbetsredskap. Rättsvården kan inte effektiviseras med föråldrade system. Papper, pennor och skrivmaskiner borde höra till det förflutna också när det gäller rättsvården.

- Hovrättsbehandlingen skulle kunna försnabbas och förbättras genom att införa ett system där den muntliga bevisningen tas emot i besvärsinstansen genom att se på den videoupptagning som gjorts i tingsrätten. Det skulle också ligga i parternas, vittnenas och i synnerhet brottsoffrens intresse, då man inte behöver upprepa det som tidigare presenterats.

- Också tanken om att införa ett domstolsverk samt att utvidga användningen av systemet med tillstånd till fortsatt handläggning och administrativa sanktioner är sådana förslag bland delegationens varierande förslag som bör övervägas.

- Nu är det upp till oss beslutsfattare, regeringen och de politiska partierna att bedöma vad som tas vidare och med vilken tidtabell. En del av förslagen är redan under beredning vid justitieministeriet. Vissa långsiktiga mål kräver ytterligare överväganden samt det att de framtida regeringsprogrammen ställer sig bakom dem, konstaterade minister Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr,
tfn 02951 50148, e-post: [email protected]

Minister Henrikssons tal (på finska)

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen