Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Sametingslagen revideras för att utveckla samernas kulturella autonomi

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.10.2013 8.38
Pressmeddelande -

Sametingslagen bildar en ram för sametingets verksamhet. Med tanke på samernas kulturella autonomi är det viktigt att lagen utvecklas, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i Helsingfors i dag när hon tog emot betänkandet av arbetsgruppen som utrett behovet av att revidera sametingslagen.

Betänkandet innehåller till och med fler ändringsförslag än vi kunde tänka oss när arbetsgruppen tillsattes. Det var tydligen rätt tid att inleda detta arbete och det fanns ett klart behov att utveckla lagstiftningen, konstaterade ministern.

Ministern var särskilt nöjd med att arbetsgruppen kunde enas om förslaget.

Arbetsgruppen fick i uppdrag att behandla många olika frågor. Den svåraste frågan var definitionen av samerna, som väcker åsikter och känslor. Det är väldigt bra att vi har fått ett enhälligt förslag till hur lagen bör ändras. Det blir intressant att se vilken respons arbetsgruppens betänkande får.

Betänkandet skickas nu ut på en omfattande remissbehandling. Enligt ministern ska den slutliga regeringspropositionen överlämnas till riksdagen så att de nya bestämmelserna kan tillämpas redan vid nästa val till sametinget år 2015 och vid förberedelserna inför valet.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148

Tillbaka till toppen