Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Utvecklandet av rättsstaten måste fortsätta även i Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.7.2022 16.47
Pressmeddelande

I Finland iakttas rättsstatsprincipen väl, men arbetet mot korruption och stödet till domstolarnas arbete måste fortsätta. Detta framgår av Europeiska kommissionens rapport om rättsstatsprincipen 2022, som granskar hur rättsstatsprincipen har iakttagits i EU.

Precis som under tidigare år får det finländska rättssystemets oberoende, pressfrihet och låga korruption beröm i rapporten. Enligt rapporten anses till exempel rättsväsendet vara ytterst oberoende. 

I år ger kommissionens rapport om rättsstatsprincipen för första gången rekommendationer till medlemsländerna om hur rättsstaten kan utvecklas. För Finland rekommenderar kommissionen att bekämpningen av korruption effektiviseras genom kriminalisering av handel med inflytande. Kommissionen rekommenderar också att Finland genomför alla åtgärder som ingår i den nationella strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av korruption 2021–2023.

Dessutom anser kommissionen att utvecklingsprojekten som gäller Domstolsverket, som varit verksam i ett par år, bör fortsätta för att stödja domstolarnas arbete. Reformen av offentlighetslagen bör enligt kommissionen fortsätta i syfte att effektivisera och utvidga handlingsoffentligheten.

– För Finlands del lyfts inte något alarmerande fram i kommissionens rapport om rättsstatsprincipen. Den finländska rättsstaten är i gott skick. Men också det som fungerar kan förbättras, och kommissionen har gett oss några konkreta rekommendationer. Vi tar dem på allvar, och i fråga om dem alla handlar det om att fortsätta det arbete som redan pågår. Det är klart att tillräckliga resurser för domstolarna bör prioriteras inom vårt förvaltningsområde även i fortsättningen, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Europeiska kommissionens rapport om rättsstatsprincipen, som nu publicerades för tredje gången, är en del av EU:s arbete för att se till att rättsstatsprincipen iakttas i alla medlemsstater. 

Ytterligare information: 
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, enheten för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]

Europeiska kommissionens rapport om rättsstatsprincipen 2022

Tillbaka till toppen