Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet begär utlåtanden om effektivisering av besöksförbudet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2021 17.09
Pressmeddelande

Justitieministeriet ber om utlåtanden om ett förslag för att göra besöksförbudet effektivare än för närvarande. Målet är att bättre slå vakt om offrets rättigheter.

Den arbetsgrupp som utarbetat förslaget menar att polisen framöver ska kunna meddela ett temporärt besöksförbud på eget initiativ, även om brottsoffret också själv kan ansöka om förbud. Det ska också säkerställas att offret i en sådan situation alltid hänvisas till stödtjänster.

I fortsättningen kan det för ett offer för ett allvarligt brott av statens medel förordnas ett rättegångsbiträde i ett ärende som gäller besöksförbud. Ingen avgift ska tas ut av den som ansöker om besöksförbud ens i det fall att ansökan avslås eller ärendet förfaller. Brott mot ett besöksförbud ska alltid behandlas skyndsamt.

Arbetsgruppen föreslår också att besöksförbud ska kunna övervakas elektroniskt. Elektronisk övervakning ska ordnas om det är nödvändigt på grund av ett hot om brott mot liv, hälsa eller frihet. Enligt förslaget ska domstolen fatta beslut i saken och Brottspåföljdsmyndigheten svara för den tekniska övervakningen av beslutet.

Den av justitieministeriet tillsatta arbetsgruppen hade i uppdrag att göra en omfattande bedömning av olika metoder för att förbättra besöksförbudets effekt, minska överträdelser av besöksförbud och öka säkerheten särskilt för offer för våld i nära relationer. Enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering ska lagstiftningen om besöksförbud reformeras för att bättre trygga offrens rättigheter.

Utlåtande om förslaget kan lämnas in i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 4 november 2021.

Arbetsgruppens förslag (Publikationsarkivet Valto)

Ytterligare information: 
Kirsi Pulkkinen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 438, [email protected] 

Tillbaka till toppen