Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet går noggrant igenom utlåtandena om reformen av lagstiftningen om sexualbrott – ett av de centrala målen är att förstärka skyddet för barn

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.10.2020 16.02
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av justitieministeriet lade i juli fram ett förslag till reform av lagstiftningen om sexualbrott. På grund av den livliga diskussion som frågan väckt vill justitieministeriet precisera vissa uppgifter som förekommit i offentligheten om arbetsgruppens förslag om straff för sexualbrott mot barn.

De föreslagna ändringarna skärper straffen för sexualbrott. Enligt förslaget ska i synnerhet samlag med barn bestraffas betydligt strängare än för närvarande. 

Lagens nuvarande allmänna skyddsåldersgräns på 16 år ska kvarstå.
 
I strafflagen föreslås en ny brottsbenämning: våldtäkt mot barn. Brottsbenämningen ska tillämpas på samlag med ett barn under 16 år. Det föreslås strängare straff för våldtäkt mot barn än för våldtäkt. Reformen stärker skyddet för barnets integritet.
 
Enligt förslaget är straffet för våldtäkt mot barn fängelse i 2–10 år. Fängelsedomen är i regel ovillkorlig. Minimistraffet för gärningen höjs från nuvarande ett år till två år.
 
För att gärningen ska kunna dömas som våldtäkt mot barn krävs inga ytterligare bevis på tvång.
 
I strafflagen föreslås också en helt ny åldersgräns på 12 år, men skyddet för alla barn under 16 år ska stärkas jämfört med nuläget.
 
Samlag med ett barn under 12 år är enligt förslaget alltid våldtäkt mot barn. I fråga om unga barn görs ingen bedömning av om barnet deltagit frivilligt. Detta stärker avsevärt skyddet för barn i åldern 0–11 år.
 
I fråga om 12–15-åringar ska samlag alltid vara straffbart när gärningsmannen är äldre än barnet. Ett undantag från detta är ungas ömsesidiga, frivilliga sexuella handlingar.
 
Det är alltid fråga om våldtäkt mot barn om en äldre person är aktiv och förmår ett barn till samlag genom att uppmana, locka eller övertala barnet. Vidare föreslås det att gärningen är våldtäkt mot barn alltid när barnets rädsla, berusning, funktionsnedsättning eller andra svagheter utnyttjas eller när gärningsmannen är barnets förälder.
 
Arbetsgruppens förslag har varit föremål för en omfattande remissbehandling. Remissyttrandena behandlas särskilt omsorgsfullt och beaktas i den fortsatta lagberedningen. En proposition med förslag till lag kan lämnas till riksdagen 2021. 

 
Ytterligare information: 
Sami Kiriakos, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 054, [email protected]
 

Tillbaka till toppen