Hoppa till innehåll
Media

Kampen mot betalningsmedelsbedrägerier effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2021 14.25
Pressmeddelande

Bestämmelserna om betalningsmedelsbrott uppdateras. I fortsättningen kommer de också att gälla virtuella valutor som används som betalningsmedel. Dessutom skärps straffen för vissa betalningsmedelsbrott. Genom ändringarna genomförs kraven i EU-direktivet om betalningsmedelsbedrägerier.

Syftet med direktivet är att effektivisera bekämpningen av bedrägerier som rör andra betalningsmedel än kontanter. Dessutom stärker direktivet det straffrättsliga skyddet och ökar betalningssystemens tillförlitlighet. Betalningsmedelsbedrägerier begås i en snabbt föränderlig miljö och de är ofta gränsöverskridande. De kan också vara förenade med organiserad brottslighet.

Finlands lagstiftning motsvarar till stor del skyldigheterna i direktivet, eftersom bestämmelserna om betalningsmedelsbedrägeri i vår strafflag redan i många avseenden har varit progressivare än den tidigare EU-lagstiftningen. Eftersom direktivet också gäller virtuella valutor som används som betalningsmedel, har begreppet betalningsmedel nu i vår strafflag tydligt utvidgats till att gälla virtuella valutor och elektroniska pengar.

I enlighet med direktivet skärps också straffen för betalningsmedelsbrott på vissa punkter. Grova gärningsformer beläggs med ett maximistraff på fem år i stället för det nuvarande maximistraffet på fyra år. Maximistraffet för förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri höjs från fängelse i ett år till fängelse i två år.

Republikens president stadfäste lagen i dag. Ändringarna träder i kraft i början av juli.

Ytterligare information: Lena Andersson, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 244, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/paatokset (på finska)
 

Tillbaka till toppen