Hoppa till innehåll
Media

Allmänhetens ekonomiska kunnande och kontroll över sin ekonomi ska förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2019 11.14
Pressmeddelande

Justitieministeriet har inlett ett projekt för att minska risken för överskuldsättning. Målet är att förbättra medborgarnas ekonomiska kunnande och kontroll över sin ekonomi samt överskuldsatta personers möjligheter att få hjälp.

I projektet ska justitieministeriet och Riksfogdeämbetet planera och genomföra åtgärder för att förbättra medborgarnas kontroll över sin egen ekonomi och samtidigt minska risken för överskuldsättning. Projektet syftar till att stärka samarbetet mellan olika intressentgrupper för att förebygga skuldspiraler.

Projektet är en del av statsminister Antti Rinnes regeringsprogram, som innehåller flera åtgärder för att ingripa i överskuldsättning och de problem som orsakas av skulder.

- En viktig åtgärd för att minska överskuldsättning är att effektivisera ekonomi- och skuldrådgivningen. Genom att förbättra medborgarnas kontroll över sin ekonomi och ingripa i skuldproblem kan man inverka på den allmänna välfärden i samhället. De bästa resultaten kan nås genom att ge rätt slags rådgivning i rätt tid, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Den ekonomiska rådgivningen som ges till medborgarna ska effektiveras genom att utveckla verktyg och metoder med hjälp av vilka människor med ekonomiska problem kan erbjudas rådgivning i ett tidigare skede än för närvarande.  Överskuldsatta personers möjligheter att få hjälp ska förbättras bland annat genom att skapa nya verksamhetssätt mellan utsökningsmyndigheterna, ekonomi- och skuldrådgivningen och socialmyndigheterna. Genom tidigt ingripande och proaktiv ekonomisk rådgivning är det möjligt att förebygga överskuldsättning och minska problemen som orsakas av skulder.

Projektet pågår till slutet av år 2021.

Mer information:

Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 7727, [email protected],

Sanna Helesuo, projektchef, justitieministeriet, tfn 0295 150 005, [email protected],

Minna Hukki, projektchef, Riksfogdeämbetet, tfn 0295 665 178, [email protected]

Tillbaka till toppen