Hoppa till innehåll
Media

Delegationen för medborgarsamhällspolitik informerar
Målet för delegationen för medborgarsamhällspolitik är ett autonomt och livskraftigt civilt samhälle

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.10.2017 9.39
Pressmeddelande

Det civila samhället är en av hörnstenarna i det finländska samhället. Visionen för delegationen för medborgarsamhällspolitik åren 2017–2021 är att medborgarverksamheten i Finland också i framtiden är levande och autonom, och att den stärker allas möjligheter att delta. Enligt visionen främjar organisationer en smidig utveckling av samhället i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik publicerade idag sin verksamhetsplan för innevarande fyraårsperiod. Strategiska mål som uppställts för delegationen i verksamhetsplanen är att stärka det civila samhällets autonomi och livskraft samt att identifiera globala förändringsfaktorer.

– Ett livskraftigt, mångformigt och civilt samhälle med många nätverk stärker människornas identifiering med det demokratiska systemet, håller samman gemenskaper och stärker gemenskapernas och individernas styrka, betonar ordförande för delegationen för medborgarsamhällspolitik Kristiina Kumpula

Kumpula anser att aktörernas autonomi är det civila samhällets styrka.

– Modet att lyfta fram också svåra saker stärker demokratins funktion. Styrkan i det finländska samhället är civilsamhällesorganisationernas goda samarbete, säger Kumpula.

Kumpula är också ordförande för fullmäktige för social- och hälsovårdsorganisationernas takorganisation SOSTE rf samt generalsekreterare för Finlands Röda Kors.

I verksamhetsplanen behandlas det civila samhällets läge och ändringarna i verksamhetsmiljön samt delegationens roll, uppgifter och kommunikation. Verksamhetsplanen kompletteras med en årsplan som uppdateras under mandatperioden.

Delegationen för medborgarsamhällspolitik har som uppgift att främja växelverkan mellan förvaltningen och det civila samhället samt verksamhetsförutsättningarna för det civila samhället. Delegationen för medborgarsamhällspolitik tillsattes av statsrådet för en tredje period i februari 2017 och den verkar i anslutning till justitieministeriet. I delegationen finns företrädare för ministerierna, forskare, företagare, frivilligorganisationer och fri medborgarverksamhet.

Mer information:

Kristiina Kumpula, ordförande för delegationen, [email protected], tfn +358 40 588 6248

Niklas Wilhelmsson, konsultativ tjänsteman, justitieministeriet, [email protected], tfn 02951 50348

Läs mer:

Mot ett autonomt och livskraftigt civilt samhälle. Verksamhetsplan för delegationen för medborgarsamhällspolitik 2017-2021 (på finska)

Delegationen för medborgarsamhällspolitik på justitieministeriets webbplats

Tillbaka till toppen