Hoppa till innehåll
Media

Tingsrättsnätverket förnyas i början av nästa år

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.11.2018 13.49
Pressmeddelande

Strukturreformen av tingsrätterna träder i kraft i början av nästa år. Efter reformen finns det 20 tingsrätter. Syftet med reformen är att säkerställa tingsrätternas funktionsförmåga även i framtiden.

I reformen ska Esbo och Västra Nylands tingsrätter, Mellersta Österbottens och Österbottens tingsrätter, Uleåborgs och Ylivieska-Brahestads tingsrätter samt Kemi-Torneå och Lapplands tingsrätter slås samman. Dessutom sammanslås Östra Nylands, Tusby och Vanda tingsrätter och en del av domkretsen för Hyvinge tingsrätt samt Egentliga Tavastlands tingsrätt och en del av domkretsen för Hyvinge tingsrätt.

Från början av nästa år finns det således tingsrätter i Björneborg, Esbo, Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Mariehamn, Rovaniemi, Seinäjoki, S:t Michel, Tammerfors, Tavastehus, Uleåborg, Vanda, Vasa, Villmanstrand och Åbo.

Tingsrätterna har i fortsättningen verksamhetsställen på 36 orter. Utöver tingsrätternas 20 administrativa kanslier finns det separata kanslier i Hyvinge, Karleby, Kemi  och Ylivieska. Separata sammanträdesplatser finns det dessutom i Borgå, Enare (Ivalo), Kauhava, Kittilä, Kuusamo, Nurmes, Nyslott, Raseborg, Raumo, Salo, Sodankylä och Utsjoki.

Ändringarna i tingsrättsnätverket påverkar också hovrätternas domkretsar och hos vilken hovrätt ändring i avgöranden som en tingsrätt meddelat ska sökas. I fortsättningen överförs de nordliga kommunerna i Hyvinge tingsrätt, Hausjärvi, Loppi och Riihimäki från domkretsen för Helsingfors hovrätt till domkretsen för Åbo hovrätt. Domkretsen för nuvarande Västra Nylands tingsrätt överförs från domkretsen för Åbo hovrätt till domkretsen för Helsingfors hovrätt.

Från ingången av 2019 ska också domkretsindelningen av de ärendegrupper som koncentrerats till vissa tingsrätter ses över. Detta gäller ärenden som rör sjörätt, grupptalan, utsökningsbesvär, företagssanering och militär rättegång.

Dessutom centraliseras behandlingen av summariska tvistemål från september 2019 till Birkalands, Egentliga Finlands, Helsingfors, Kymmenedalens, Lapplands, Uleåborgs, Ålands, Österbottens och Östra Nylands tingsrätter. Med summariska tvistemål avses bl.a. sådana ostridiga fordringsmål som tingsrätten avgör i skriftligt förfarande.

Målet med reformen är att stärka tingsrättsnätverkets struktur så att tillgången till rättsskydd och en högklassig rättskipning kan tryggas även i framtiden. Syftet med de ändringar som nu ska göras är att skapa ett effektivt och geografiskt sett tillräckligt täckande nätverk av verksamhetsställen där tingsrätternas arbetsmängd och resurser kan fördelas effektivare och jämnare än i nuläget.

Tingsrätter från 2019

TINGSRÄTT KANSLI

SAMMANTRÄDESPLATS

Ålands tingsrätt

Mariehamn Mariehamn

Södra Karelens tingsrätt

Villmanstrand Villmanstrand
Södra Österbottens tingsrätt Seinäjoki

Kauhava

Seinäjoki

Södra Savolax tingsrätt S:t Michel

S:t Michel

Nyslott

Helsingfors tingsrätt

Helsingfors Helsingfors

Östra Nylands tingsrätt

Vanda

Hyvinge

Hyvinge

Borgå

Vanda

Kajanalands tingsrätt Kajana Kajana
Egentliga Tavastlands tingsrätt Tavastehus Tavastehus

Mellersta Finlands tingsrätt

Jyväskylä Jyväskylä

Kymmenedalens tingsrätt

Kouvola Kouvola
Lapplands tingsrätt

Rovaniemi

Kemi

Enare (Ivalo)

Kemi

Kittilä

Rovaniemi

Sodankylä

Utsjoki

Västra Nylands tingsrätt Esbo

Esbo

Raseborg

Uleåborgs tingsrätt

Uleåborg

Ylivieska

Kuusamo

Uleåborg

Ylivieska

Birkalands tingsrätt

Tammerfors Tammerfors
Österbottens tingsrätt

Vasa

Karleby

Vasa

Karleby

Norra Karelens tingsrätt Joensuu

Joensuu

Nurmes

Norra Savolax tingsrätt Kuopio Kuopio
Päijänne-Tavastlands tingsrätt Lahtis Lahtis
Satakunta tingsrätt Björneborg

Björneborg

Raumo

Egentliga Finlands tingsrätt Åbo

Salo

Åbo

Ytterligare upplysningar:

projektchef Jyrki Määttä, tfn 02956 49743, [email protected]

Mer information om strukturreformen och centraliseringen av vissa ärendegrupper

Tingsrätternas domkretsar

Tillbaka till toppen