Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Katja Huumo har utnämnts till justitieministeriets kommunikationsdirektör

Justitieministeriet
19.3.2020 14.28
Pressmeddelande

Statsrådet har utnämnt politices doktor, kommunikationsdirektör Katja Huumo till justitieministeriets kommunikationsdirektör för en femårsperiod från och med den 1 april 2020.

Huumo har varit justitieministeriets kommunikationsdirektör för viss tid sedan juni 2019. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som kommunikationschef och kommunikationsexpert vid miljöministeriet samt som informatör vid jord- och skogsbruksministeriet. Huumo har studerat historia vid Helsingfors och Sussex universitet.

Kommunikationsenheten svarar för justitieministeriets externa och interna kommunikation samt samordningen och utvecklingen av kommunikationsverksamheten. Enheten deltar även i utvecklingen av kommunikationen inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Ytterligare upplysningar: Pekka Timonen, kanslichef, tfn 0295 150 044, pekka.v.timonen(at)om.fi
Katja Huumo, kommunikationsdirektör, tfn 0295 150 113, katja.huumo(at)om.fi

Tillbaka till toppen