Hoppa till innehåll
Media

Brevröstning utomlands blir möjligt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.12.2017 13.54
Pressmeddelande

Röstberättigade som bor eller tillfälligt vistas utomlands kan i fortsättningen brevrösta i alla allmänna val. Republikens president stadfäste lagändringen i dag.

Lagändringen träder i kraft i november nästa år och tillämpas för första gången vid riksdagsvalet 2019.

Rätten att brevrösta gäller röstberättigade utlandsfinländare och sådana röstberättigade som bor stadigvarande i Finland, men som är utomlands under hela den tid man får rösta i hemlandet, dvs. under förhandsröstningstiden och på valdagen.

De som vill brevrösta ska beställa brevröstningshandlingarna från Finland till sin adress i utlandet. När de har fått handlingarna kan de rösta och sända sin röst per post till centralvalnämnden i sin egen kommun. Röstsedeln ska komma fram senast fredagen före valdagen.

Den som röstar ska kalla in två vittnen att närvara vid röstningen. Dessa har till uppgift att genom sina underskrifter intyga röstningen har skett med bevarande av valhemligheten och med respekt för valfriheten.

Brevröstning förväntas förbättra möjligheterna att rösta för många utlandsfinländare och andra röstberättigade som vistas utomlands. Det är dock fortsättningsvis också möjligt att rösta på förhand vid de beskickningar och deras verksamhetsställen som fastställs genom förordning av statsrådet. De röstberättigade som är utomlands kan därmed själva bestämma om de brevröstar eller röstar på förhandsröstningsstället.

Ytterligare information:
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, [email protected]

Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50127, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial: http://oikeusministerio.fi/paatokset (på finska)

Tillbaka till toppen