Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunalvalet 2021 närmar sig – säkerheten beaktas i valarrangemangen

Justitieministeriet
3.2.2021 11.34
Pressmeddelande

Kommunalvalet förrättas i april 2021. Valdagen är söndagen den 18 april. Förhandsröstning ordnas i Finland 7–13 april 2021 och utomlands 7–10 april 2021.

Justitieministeriet förbereder kommunalvalet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Justitieministeriet och THL följer epidemiläget noggrant och preciserar anvisningarna om valarrangemangen enligt behov. De röstberättigade får i mars i samband med anmälan om rösträtt anvisningar om säker röstning.

Målet är att säkerställa att röstningen kan ordnas på ett tryggt sätt oberoende av epidemiläget. Finland har goda förutsättningar att ordna kommunalvalet även om coronaepidemin fortsätter.

Förhandsröstningsställena har valts

Kommunerna anmälde de allmänna förhandsröstningsställena till valdatasystemet den 29 januari. Förhandsröstningsställena utomlands fastställdes genom förordning av statsrådet den 21 januari.

I Finland finns det sammanlagt 932 förhandsröstningsställen och utomlands 108.

Antalet röstningsställen på valdagen är totalt 1 854 i hela landet.

Röstning utomlands antingen per brev eller på förhandsröstningsställen

Röstberättigade som bor eller vistas utomlands under valtiden kan rösta per brev från utlandet. Det är också möjligt att rösta på förhand vid beskickningar och konsulat.

De röstberättigade som vill brevrösta har kunnat beställa brevröstningshandlingarna sedan den 18 januari.

Röstningen inleds den 18 mars när de uppställda kandidaternas kandidatnummer har fastställts. Närmare anvisningar om brevröstning finns på adressen www.vaalit.fi.

Röstsedeln och de övriga handlingarna ska vara framme hos rätt centralvalnämnd senast fredagen den 16 april före kl. 19.

Kandidatansökningarna för kommunalvalet ska lämnas in senast den 9 mars

I kommunalval kan man ställas upp som kandidat i sin hemkommun. Den som ställs upp som kandidat ska också ha rösträtt i kommunalval i någon kommun.

Kandidater kan ställas upp av partier och valmansföreningar. Partierna ställer upp sina kandidater enligt sina stadgar. En valmansförening kan bildas av tio, fem eller tre personer som är röstberättigade i samma kommun, beroende på invånarantalet i kommunen. 

Vid kommunalvalet ska kandidatansökan lämnas in till den kommunala centralvalnämnden senast tisdagen den 9 mars före kl. 16. Anmälan om valförbund och gemensamma listor ska göras samtidigt som kandidatansökan.

Den kommunala centralvalnämnden fastställer kandidatuppställningen den 18 mars 2021 och gör upp en förteckning över kandidaterna och deras kandidatnummer. Uppgifter om kandidaterna i kommunalvalet finns på adressen www.vaalit.fi på kvällen den 18 mars.
 
Förhandsröstningsställen: 
https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/se/aanestyspaikat.html 

Tillförlitlig information om val och röstning 
www.vaalit.fi

Beställningstjänsten för brevröstningshandlingar 
https://vaalit.fi/sv/brevrostning

Mer information om kandidatuppställningen vid kommunalval
https://vaalit.fi/sv/valbarhet-och-kandidatuppstallning3 

Blanketter för kandidatuppställning vid kommunalval
https://vaalit.fi/sv/blanketter-for-kandidatuppstallning3

Ytterligare information: 
Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 0295 150 128, [email protected]
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]
Laura Peuraniemi, specialsakkunnig, tfn 0295 150 036, [email protected]

Tillbaka till toppen