Hoppa till innehåll
Media

Konsumentskyddet i fråga om resepaket ska förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2013 11.00
Pressmeddelande -

Konsumentskyddet i fråga om skräddarsydda resetjänster ska förbättras i EU:s medlemsstater. Statsrådet har överlämnat till riksdagen Europeiska kommissionens förslag till en omarbetning av direktivet om paketresor.

Det har i praktiken varit oklart om tillämpningsområdet för EU-direktivet om paketresor omfattar de olika förfaranden för att boka resetjänster som uppkommit i och med utvecklingen av den elektroniska handeln. Enligt förslaget ska tillämpningsområdet för direktivet utvidgas till att gälla skräddarsydda resepaket samt till vissa delar även så kallade assisterade researrangemang.

Med assisterat researrangemang avses en kombination av minst två olika typer av resetjänster, såsom flygresor och inkvartering, som en konsument bokar för samma resa, om en återförsäljare har underlättat anskaffandet av kombinationen t.ex. genom sammanlänkade bokningstjänster via internet.

Enligt förslaget omfattar direktivets tillämpningsområde inte sådana resetjänster som konsumenten själv bokar från separata tjänsteleverantörer.

Arrangörer som erbjuder resepaket och återförsäljare som erbjuder assisterade researrangemang ska enligt förslaget ställa en säkerhet för återbetalning i händelse av obestånd. Detta skydd som ska erkännas i de övriga medlemsstaterna innebär att allt fler resenärer har rätt till återbetalning av förskottsbetalningar och till hemtransport om tjänsteleverantören försätts i konkurs.

Om tillämpningsområdet för direktivet utvidgas, kommer antalet tjänsteleverantörer med skyldighet att ordna skydd i händelse av obestånd att öka anmärkningsvärt i Finland. Det är också sannolikt att priset på vissa resetjänster höjs. Prishöjningen kan för sin del medföra att konsumenter i allt större utsträckning köper sina resetjänster direkt från sådana enskilda tjänsteleverantörer som inte omfattas av direktivet.

Statsrådet förhåller sig positivt till direktivförslaget. De föreslagna ändringarna förbättrar resenärernas ställning, garanterar likadana verksamhetsförutsättningar för näringsidkarna och främjar det gränsöverskridande utbudet på resor. Många av de föreslagna preciseringarna kan också minska de oklarheter i tolkningen som förekommit i praktiken. I förslaget ingår dock även flera öppna frågor som bör utredas vid den fortsatta beredningen av förslaget.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Riitta Haapasaari, tfn 02951 50139
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen