Hoppa till innehåll
Media

Konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2020 14.20
Pressmeddelande

Konsumentskyddsmyndigheternas befogenheter utvidgas den 15 juli. Lagstiftningen har ändrats i syfte att effektivisera tillämpningen av konsumentskyddslagstiftningen och förbättra tillsynens trovärdighet. Avsikten är också att minska de skador som överträdelserna orsakar för konsumenterna och näringsidkarens konkurrenter.

Republikens president stadfäste lagarna i dag.

Bakgrunden till reformen är EU:s förordning om samarbete mellan konsumentskyddsmyndigheter som tillämpas på gränsöverskridande överträdelser av konsumentskyddsbestämmelserna i medlemsstaterna. I och med lagändringarna får även konsumentombudsmannen bättre möjligheter att ingripa i lagöverträdelser på ett mer allmänt plan i till exempel den nationella tillsynen.
 
I fortsättningen kan konsumentombudsmannen som en del av sina tillsynsuppgifter göra provköp och i undantagsfall bestämma att till exempel innehållet på en webbsida ska strykas, och i sista hand kunna ta bort en webbsida eller bestämma att domännamnet ska raderas ur domännamnsregistret. Konsumentombudsmannen kan dessutom ansöka om påförande av påföljdsavgift hos marknadsdomstolen. 

Reformen är en del av det mål om att effektivisera iakttagandet av konsumentskyddslagstiftningen som ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.  

Ytterligare information: Katri Kummoinen, enhetschef, tfn 0295 150 266, [email protected] (anträffbar till 10.7.)

Statsrådets beslut (på finska)

Tillbaka till toppen