Hoppa till innehåll
Media

Kostnadsrisken i rättegång bör minskas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2022 14.01
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om ersättning av rättegångskostnader i tvistemål. Målet är att minska kostnadsrisken och på så sätt förbättra tillgången till rättslig prövning i tvistemål. Justitieministeriet utreder också om det är möjligt att skapa ett förenklat rättegångsförfarande för mindre tvistemål.

Enligt målet i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin ska allas rättsskydd tillgodoses oberoende av ekonomisk och samhällelig ställning. Bakgrunden till detta är att höga rättegångskostnader kan påverka i synnerhet privatpersoners och små företags möjligheter att föra tvister till domstol. 

Enligt förslaget ska domstolarna under lindrigare förutsättningar än i dag på eget initiativ kunna jämka de rättegångskostnader som den som förlorar tvistemålet måste ersätta den vinnande parten. Detta ska kunna minska kostnadsrisken i rättegångar och förbättra ställningen för den förlorande parten.

Utöver förslaget till ändring av lagstiftningen utreder justitieministeriet också om det är möjligt att skapa ett förenklat rättegångsförfarande för mindre tvistemål. Ett sådant förfarande kunde göra domstolsbehandlingen av mindre tvistemål billigare för de berörda parterna än nu. Justitieministeriet arbetar som bäst med en bedömningspromemoria som blir klar före utgången av året. 

Ytterligare information: Jukka Siro, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 021, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen