Hoppa till innehåll
Media

Kurt Kokko blir direktör för Olycksutredningscentralen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2021 14.33
Nyhet

Statsrådet utnämnde i dag filosofie magister Kurt Kokko till den ordinarie tjänsten som direktör för Olycksutredningscentralen med tillträde den 1 februari 2022.

Kurt Kokko arbetar för närvarande som enhetschef vid Säkerhets- och kemikalieverket. Tidigare har Kokko varit anställd vid Centralkriminalpolisen och Juventia Pharma Ltd. Kokko har också varit sakkunnig i flera utredningar vid Olycksutredningscentralen. 

Tjänsten som direktör för Olycksutredningscentralen söktes inom utsatt tid av 16 personer.

Olycksutredningscentralen har till uppgift att självständigt och oberoende utreda allvarliga olyckor och tillbud samt exceptionella händelser i enlighet med lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011). Direktören ska leda, övervaka och utveckla verksamheten vid Olycksutredningscentralen och svara för verksamhetens kvalitet och resultat.

Läs mer om Olycksutredningscentralens verksamhet.

Mer information:
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, fö[email protected]

Tillbaka till toppen