Hoppa till innehåll
Media

Frågor och svar om säkerhetsutredningslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2015 11.22
Nyhet

Säkerhetsutredningslagen trädde i kraft vid ingången av 2015. Den nya lagen har behandlats i utbildningar för den offentliga förvaltningen och företag. Frågor som ställts vid utbildningarna och svaren på dem har sammanställts i ett dokument som innehåller information om lagens praktiska tillämpning. Denna Frågor och svar-sektion finns nu i elektronisk form på nätet.

Enligt lagen kan säkerhetsutredningar göras av både personer och företag. Personens bakgrund utreds främst med hjälp av myndighetsregister i syfte att bedöma personens tillförlitlighet.

Frågor och svar-sektionen har utarbetats i samarbete mellan olika myndigheter. I arbetet deltog förutom de centrala myndigheterna enligt säkerhetsutredningslagen, dvs. skyddspolisen och huvudstaben, också Polisstyrelsen, inrikesministeriet, försvarsministeriet och justitieministeriet. Den nya Frågor och svar-sektionen finns på alla dessa myndigheters webbplatser.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Anna-Riitta Wallin, tfn 02951 50196
[email protected]

http://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-turvallisuusselvityslaista

Tillbaka till toppen