Hoppa till innehåll
Media

Lagändringar som gäller verkställighet av straff i situationer med smittsamma sjukdomar har skickats på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2020 13.41
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår ändringar i lagen om smittsamma sjukdomar, fängelselagen och vissa andra lagar för att det vid verkställigheten av straff ska finnas en tillräckligt exakt författningsgrund i situationer med allmänfarliga smittsamma sjukdomar.

Coronavirusepidemin har haft en betydande inverkan på Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet, och på grund av epidemin har man varit tvungen att införa temporära begränsningar för intagning i fängelse. Arbetsgruppen har bedömt behoven att ändra lagstiftningen med tanke på bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Utgångspunkten har varit att verkställigheten av straff i en situation med en smittsam sjukdom ska ske på ett säkert och korrekt sätt.

Enligt förslaget ska Enheten för hälso- och sjukvård för fångar kunna besluta om begränsning av sysselsättningen i fängelserna, besök hos fångarna och permissionerna för fångar i situationer där smittsamma sjukdomar förekommer. Enligt förslaget ska Brottspåföljdsmyndigheten därefter fatta ett mer detaljerat beslut om innehållet i begränsningarna. Införandet av begränsningar förutsätter att begränsningarna är nödvändiga för att förhindra spridningen av sjukdomen och för att säkerställa att verkställigheten av fängelse är säker för samhället, personalen och fångarna. Fängelserna ska i mån av möjlighet ordna ersättande sysselsättning för att minska de negativa konsekvenser begränsningarna har för fångarna.

Dessutom föreslås det att justitieministeriet i större utsträckning än för närvarande genom förordning ska kunna begränsa inledandet av verkställigheten av fängelsestraff och samhällspåföljder.

Propositionen har sänts på remiss. De föreslagna lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare upplysningar: Mirja Salonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 019, [email protected]

Utlåtande.fi
 

Tillbaka till toppen