Hoppa till innehåll
Media

Verkställigheten av korta fängelsestraff senareläggs på grund av coronaviruset

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.3.2020 15.22
Pressmeddelande

Med anledning av coronaviruset skjuter fängelserna upp verkställandet av korta straff.

Justitieministeriet har utfärdat en förordning där det bestäms att verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av fängelsestraff i högst sex månader ska avbrytas tillfälligt under perioden 19.3.-19.6.2020.

Avsikten med detta är att minska antalet fångar som kommer till fängelset för en kortare tid och att på det sättet minska risken för att coronaviruset sprids bland fångarna och personalen.

- Säkerheten i fängelserna är ytterst viktig också i det rådande coronavirusläget. Syftet med dessa åtgärder är att minska smittorisken i fängelserna och att underlätta personalens arbete, betonar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Som en följd av senareläggningen kommer antalet fångar att minska tillfälligt med cirka 100-200 fångar.

Fångarnas hälsotillstånd är ofta svagare än hälsotillståndet hos den övriga befolkningen i genomsnitt, och därför kan en okontrollerbar spridning av coronaviruset orsaka allvarliga problem när det gäller att ordna sjukvård i fängelserna. För att upprätthålla fängelsernas funktionsförmåga är det också viktigt att försöka undvika att personalen insjuknar.  

Verkställigheten av straff får dock inte senareläggas med mer än åtta månader, och senareläggningen får inte inverka på beslutens verkställbarhet.

Ytterligare upplysningar: regeringssekreterare Juho Martikainen, tfn 0295 150 520, [email protected] och specialmedarbetare Niklas Mannfolk, tfn 050 306 3990, [email protected]

Tillbaka till toppen