Hoppa till innehåll
Media

Medling i tvister mellan små och medelstora företag sparar också domstolarnas resurser

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2023 10.30
Pressmeddelande

Avsaknad av information och av ett officiellt system för medlare samt kostnader har identifierats som de främsta orsakerna till att medling utanför domstol inte blivit vanligare i avgörande av tvister mellan små och medelstora företag. Det säger utredaren i justitieministeriets utredning som publicerades i dag. Utredningen ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. I programmet konstateras att användningen av medling ska stärkas för att minska antalet rättegångar.

Utredaren Lasse Tirronen har i utredningen granskat hur förfararanden för tvistlösning utanför domstol kunde utvecklas i synnerhet när det gäller lösning av tvister mellan små och medelstora företag. Utredningen baserar sig på praktiska erfarenheter och observationer bland aktörer inom sektorn och på diskussionen inom området för tvistlösning och medling.

Enligt utredningen har små och medelstora företag redan nu möjlighet att tillämpa flera förfaranden för tvistlösning och medling utanför domstol. Dessa används dock nästan inte alls. 

Genom ökad medling kan små och medelstora företags rättsskydd förbättras och antalet rättegångar minskas

För att öka användningen av medling föreslås det i utredningen att rättsbiträdenas och företagens medvetenhet om medling ökas. Dessutom bör kostnadshinder och andra hinder för tvistlösning utanför domstol undanröjas så att förfarandet är flexibelt och kostnadseffektivt.

Enligt utredningen bör man också bedöma om det vore nyttigt att i Finland inrätta en sådan institution för medling utanför domstol som finns i de övriga nordiska länderna. Domstolen kan utse någon annan person med juridisk medlingsutbildning än en tjänstedomare till medlare i en tvist. 

I utredningen föreslås dessutom att införandet av ett obligatoriskt medlingssammanträde utreds. Med tanke på domstolarnas resurser är det mycket ineffektivt att tvistemål avslutas med förlikning precis innan huvudförhandlingen inleds. I utredningen bedöms det att medling i tvistemål i ett tidigare skede än för närvarande också kommer att spara resurser inom justitieförvaltningen.

Utredningen är nu på remiss och kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 28. februari 2023.

Advokat Lasse Tirronen, som kallats till utredare, har gedigen praktisk erfarenhet av tvister mellan företag och av medling.

Ytterligare information:
Lasse Tirronen, utredare, advokat, tfn 044 079 1503, [email protected]
Anne Hallavainio, regeringsråd, tfn 0295 150 049, [email protected]

Utredning för utveckling av tvistlösning och medling utanför domstol (på finska)

Utlåtande.fi

Tillbaka till toppen