Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Henriksson och minister Haatainen träffar Tysklands justitieminister

Arbets- och näringsministerietJustitieministeriet
17.8.2020 11.42
Pressmeddelande
Foto: Tapio Haaja

Justitieminister Anna-Maja Henriksson och arbetsminister Tuula Haatainen träffar den 17–18 augusti Tysklands justitieminister Christine Lambrecht som besöker Finland.

Justitieminister Henriksson och minister Lambrecht kommer särskilt att diskutera de frågor som ska behandlas under det tyska EU-ordförandeskapet samt andra aktuella rättsliga frågor. Till det tyska ordförandeskapets prioriteringar i rättsliga frågor hör bland annat åtgärderna för att klara coronaviruspandemin och återhämta sig från den, EU:s gemensamma värden, stärkt kristålighet och digitaliseringen.

Tyskland kommer att fortsätta det arbete som inleddes under Finlands ordförandeskap när det gäller att främja rättsstatsprincipen och de grundläggande fri- och rättigheterna. Att främja utarbetandet av en EU-strategi som tryggar brottsoffers rättigheter hör också till Tysklands och Finlands mål. Under Finlands EU-ordförandeskap framhöll minister Henriksson vikten av åtgärder mot hatretorik. Tyskland kommer under sitt ordförandeskap att även fortsätta detta arbete.

Minister Lambrecht kommer i egenskap av minister Henrikssons gäst också att bekanta sig med det finländska fångvårdssystemet.

Huvudteman för mötet mellan arbetsminister Haatainen och justitieminister Lambrecht är plattformsregleringen i anslutning till den digitala agendan för Europa samt bättre utnyttjande av artificiell intelligens. I den allt hårdare globala konkurrensen är det viktigt att inom unionen skapa förhållanden som gynnar utvecklingen och tillämpningen av artificiell intelligens. Finland tillhandahåller webbkursen Elements of AI för alla EU-medborgare. Initiativet lades fram under Finlands EU-ordförandeskap i syfte att stärka den digitala kompetensen i Europa. Ministrarna kommer också att diskutera en lagmotion som hänför sig till transparensen i stora företags skatterapportering.

Ytterligare information:
Niklas Mannfolk, justitieminister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, fornamn.efternamn(at)om.fi

Pauliina Porkka, konsultativ tjänsteman (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 278, pauliina.porkka(at)tem.fi

Jenni Karjalainen, arbetsminister Haatainens specialmedarbetare, tfn 040 751 5496, jenni.karjalainen(at)tem.fi

Tillbaka till toppen