Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Minister Henriksson: Vi tryggar att rättsvården fungerar och att kommunalvalet kan förrättas

Justitieministeriet
25.2.2021 14.04
Pressmeddelande

Coronapandemin har avbrutit domstolsbehandlingen av flera ärenden som kräver muntlig förhandling. Det här har orsakat en anhopning av ärenden vid domstolarna. För att minska anhopningen av ärenden föreslår regeringen i sin proposition om en tilläggsbudget ett tillägg på sammanlagt 8,6 miljoner euro till Åklagarmyndigheten, rättshjälpsbyråerna och domstolarna. Dessutom föreslår regeringen ytterligare satsningar på att säkerställa hälsosäkerheten vid det kommande kommunalvalet.

För att avarbeta den stora ärendebalansen inom hela justitieförvaltningen till följd av coronaepidemin föreslår regeringen i den första kompletterande budgetpropositionen för 2021 ett tilläggsanslag på 17,6 miljoner euro. Det uppskattas att arbetet med att avarbeta ärendebalansen kommer att pågå åtminstone hela 2021.

– Ett fungerande rättssystem är en av grundpelarna i vår demokrati. Jag är väldigt nöjd med att vi kan garantera att rättsvården fungerar även under coronaepidemin. I en rättsstat är det nödvändigt att se till att förtroendet för rättssystemet och rättsvården bevaras, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Brottspåföljdsmyndigheten föreslås få ett tillägg på 4,7 miljoner euro för att avveckla den anhopning vid verkställigheten av straff som uppkommit på grund av coronapandemin.

Satsningar på ökad hälsosäkerhet i kommunalvalet

För att säkerställa att kommunalvalet kan förrättas på ett tryggt sätt under coronapandemin föreslås ett tilläggsanslag på 1,3 miljoner euro.

- Specialarrangemangen till följd av coronan kräver fler valfunktionärer än tidigare både vid förhandsröstningen och på själva valdagen. Det finns också ett stort behov av ytterligare resurser för hemmaröstningen. Dessutom behövs specialarrangemang i vallokalerna och skyddsutrustning. Syftet med tilläggsanslaget är att säkerställa att valet kan ordnas tryggt också under exceptionella förhållanden, betonar Henriksson.

Ytterligare information: 
Niklas Mannfolk, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected],
Juha Saunamäki, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 192, [email protected]

Regeringen överlämnade en tilläggsbudgetproposition till riksdagen

Tillbaka till toppen