Hoppa till innehåll
Media

Ministerarbetsgrupp: Patienter från Ukraina kan evakueras till Finland

inrikesministerietjustitieministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.5.2022 13.01
Pressmeddelande

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet förordade vid sitt möte att Finland deltar i medicinsk evakuering och vård av patienter från Ukraina inom ramen för EU:s gemensamma civilskyddsmekanism. Ordförande för ministerarbetsgruppen är justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Beslut om mottagande av patienter fattas i samarbete med sjukvårdsdistrikten. I besluten kommer man att beakta att servicesystemets vårdkapacitet inte äventyras.

Patienter som eventuellt evakueras till Finland får tillfälligt skydd, vilket innebär att Migrationsverket står för vårdkostnaderna. Migrationsverket ordnar också inkvartering för anhöriga som möjligen anländer med patienterna samt för patienter som skrivs ut från sjukhusvård.

Syftet med EU:s civilskyddsmekanism är att effektivisera samarbetet mellan länderna i Europa och underlätta samordningen av räddningstjänster i syfte att förebygga, förbereda sig på och bistå vid katastrofer orsakade av naturen eller människan.

Uppskattningarna av antalet ukrainska flyktingar preciseras


Ministerarbetsgruppen bekantade sig också med inrikesministeriets preciserade expertbedömningar om antalet ukrainska flyktingar som kommer till Finland. Med hjälp av prognostisering kan man planera tjänster för flyktingar och rikta finansiering.

Under de närmaste månaderna i maj-juli beräknas 10 000–20 000 personer som flytt från Ukraina anlända till Finland. Under återstoden av året, det vill säga i maj-december, beräknas antalet vara 20 000–60 000. På lång sikt ökar osäkerheten i fråga om utvecklingen av antalet asylsökande: det uppskattas att det årligen kan komma 10 000–60 000 personer som har flytt från Ukraina till Finland under de två följande åren.

De slutgiltiga antalen påverkas bland annat av krigssituationen i Ukraina, Ukrainas grannländers förmåga att ta emot flyktingar, ukrainarnas rörlighet inom EU, förflyttningar som samordnas av myndigheterna samt de tjänster och möjligheter som det finländska samhället erbjuder.

Bedömningarna följer samma utvecklingslinje som inrikesministeriets bedömning från mars, enligt vilken det i år anländer 40 000–80 000 ukrainare till Finland för att söka internationellt skydd. Hittills har cirka 25 000 ukrainare sökt skydd. Sannolikt är det sammanlagda antalet personer som flytt från Ukraina till Finland större, eftersom alla inte nödvändigtvis har sökt hjälp hos myndigheterna genast.

Ministerarbetsgruppen för utvecklande av rättsstaten och för inre säkerhet

Ytterligare information:

Medicinsk evakuering:
Lasse Ilkka, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 714, [email protected]

Uppskattning av antalet ukrainare:
Anna Rundgren, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 0295 488 324, [email protected]

​​​​​​​Generalsekreterare för ministerarbetsgruppen:
Vava Lunabba, justitieministeriet, tfn 0295 150 120, [email protected]

Tillbaka till toppen