Hoppa till innehåll
Media

Minister Antti Häkkänen: Dialog till en medborgarfärdighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2017 15.04
Pressmeddelande

En fungerande demokrati förutsätter en konstruktiv samhällelig debatt. I stället för höranden borde vi övergå till en äkta dialog. Justitieminister Antti Häkkänen föreslår att färdigheter att föra en konstruktiv dialog ska läras redan i skolan, till exempel som en del av demokratifostran.

För att fira Finlands 100-årsjubileum ordnade justitieministeriet i dag tillsammans med statsrådets kansli, finansministeriet och Sitra Framtidens frågetimme i riksdagen. På frågetimmen fick allmänheten diskutera med regeringens ministrar.

Syftet med frågetimmen var att skapa möjlighet till en konstruktiv och respektfull diskussion mellan ministrarna och medborgarna.

- Demokrati förutsätter en konstruktiv samhällelig debatt. En konstruktiv diskussion förutsätter att deltagarna är närvarande, lyssnar på varandra och respekterar olika åsikter.  Målet är att försöka förstå varandra, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Äkta diskussion i stället för hörande

Framtidens frågetimme är den sista delen av projektet Diskussioner om den finska demokratins framtid som ingår i programmet för jubileumsåret Finland 100 år. I diskussionsserien har medborgarna och beslutsfattarna på olika håll i Finland ordnats möjlighet att sitta vid samma bord och diskutera aktuella frågor.

- Erfarenheterna av evenemangen har visat att det finns sätt att ordna diskussioner där olika åsikter kan beaktas i en konstruktiv anda. Framtidsarbete är ett lagspel och alla behövs i Finlands lag. Allas röst ska höras, konstaterar Sitras överombudsman Mikko Kosonen.

Av evenemangen har framgått tydligt att man i politiken borde övergå från hörande till äkta diskussioner. Det är det enda sättet att stärka förtroendet och skapa ett samförstånd mellan grupper med olika bakgrunder eller värderingar. 

Enligt Häkkänen ska dialog vara en medborgarfärdighet. Färdigheter att föra en konstruktiv dialog kunde läras redan i skolan, till exempel som en del av demokratifostran.

- Jag vill utmana både mina kolleger och alla finländare att delta i en dialogtalko. Vi ska lära oss att lyssna på varandra och respektera andras åsikter, även om de avviker från våra egna, betonar Häkkänen.

Pamflett om dialogens betydelse för demokratin

Som en del av projektet publiceras i dag en pamflett om demokratins läge, framtida utmaningar och lösningar. I pamfletten Det bubblar under demokratins yta har man samlat olika skribenters inlägg som lyfter fram betydelsen av en konstruktiv dialog för en fungerande demokrati. Skribenterna är sakkunniga i demokratifrågor, politikforskare och dialogexperter.

Pamfletten finns tillgänglig på justitieministeriets webbplats.

Ytterligare information:

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn  0295 150131

Liisa Männistö, projektchef, justitieministeriet, [email protected], tfn 0295 150231


Läs mer:

Framtidens frågetimme
Pamfletten Det bubblar under demokratins yta
Statsrådets demokratipolitiska handlingsprogram
Sitras Rondpaus-projekt

Tillbaka till toppen