Hoppa till innehåll
Media

Minister Antti Häkkänen: Det internationella samfundet måste effektivisera arbetet för att förhindra finansiering av terrorism

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2018 19.49 | Publicerad på svenska 27.4.2018 kl. 12.44
Pressmeddelande

För att rota ut terrorism är det viktigt att förhindra terrorismfinansiering och detta kräver intensivt internationellt samarbete, sade justitieminister Antti Häkkänen i dag vid en högnivåkonferens om terrorismbekämpning i Paris. Temat för konferensen var det internationella samfundets åtgärder för att bekämpa terrorismfinansiering.

I konferensen som sammankallats av Frankrikes president Emmanuel Macron deltog cirka 80 stater och ett flertal internationella organisationer.

- För att förebygga terroristbrott är nödvändigt att kriminalisera finansiering av terrorism med hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Det räcker dock inte bara med det. Vi 80 stater och flera internationella organisationer som deltar i denna konferens kan ändra världen genom att stoppa flödet av pengar till att stöda terrorism. Ett centralt medel i kampen mot terrorism är att utreda finansieringskanalerna och vidta åtgärder för att stänga dem , sade Häkkänen.

Det är dock inte möjligt att rota ut terrorism utan att intensifiera det internationella samarbetet. Enligt Häkkänen måste man för det första förbättra informationsutbytet för att kunna följa penningflödet från början till slut.

- Till exempel internationella begäran om information vid misstankar om terrorismfinansiering ska i alla stater behandlas snabbare än för närvarande. Vi måste också hålla oss uppdaterade om de ständiga förändringarna i omvärlden. De olika inofficiella systemen för penningöverföring, som ofta fungerar anonymt och i den digitala världen, gör det ytterst svårt att hindra terrorismfinansiering, sade Häkkänen.

- Vi behöver också ett effektivare och mer omfattande rättsligt samarbete i brottmål. Myndigheterna i alla länder ska svara på internationella begäran om rättshjälp utan dröjsmål och samarbeta i så stor utsträckning som möjligt. Det är av avgörande betydelse att alla stater som deltar i denna konferens förbinder sig till att effektivisera arbetet för att rota ut terrorismfinansiering.

- Inom Europeiska unionen arbetas det hårt för att människor ska ha en trygg vardag. Det är viktigt att EU är en aktiv global aktör som fördjupar det internationella samarbetet för att bekämpa terrorism, konstaterade Häkkänen.

Ytterligare information:

Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131, [email protected]
Eeva Aittoniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150170, [email protected]

Tillbaka till toppen