Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Europarådets människorättssystem måste värnas speciellt under svåra tider

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2017 14.05
Pressmeddelande

Justitieminister Antti Häkkänen träffade i dag Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Nils Muižnieks. Frågor som diskuterades var den finska underrättelselagstiftningen, hur väl Europarådets system för att främja de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen fungerar samt människorättsläget i Europa.

Minister Häkkänen betonade att Europarådets system för mänskliga rättigheter måste värnas speciellt under svåra tider.

- Under de senaste åren har vi sett att man i allt högre grad har ifrågasatt Europarådets grundläggande värden och rättsliga skyldigheter. Finland har varit aktiv i nästan alla aktuella människorättsfrågor som lyfts fram i Europarådet. Genom Europarådets bindande normer har man skapat ett unikt system för att försvara och övervaka de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen, konstaterade Häkkänen.

I diskussionen behandlades den finska underrättelselagstiftningen som håller på att beredas och praktiska erfarenheter i andra europeiska länder. Häkkänen framhävde att frågor som gäller samordningen av säkerhet och medborgarnas grundläggande rättigheter måste övervägas noggrant.

- Vi diskuterade med kommissionär Nils Muižnieks om förhållandet mellan underrättelselagstiftningen och de grundläggande rättigheterna. Vi konstaterade att det är speciellt viktigt att se till att underrättelseombudsmannen som enligt förslaget ska övervaka iakttagandet av underrättelselagstiftningen har tillräckliga resurser för att sköta sin uppgift, berättade Häkkänen.

Vid mötet behandlades också den aktuella migrationssituationen och lagändringar som inverkar på Finlands invandringspolitik.

Europarådets primära uppgift är att främja de mänskliga rättigheterna, en pluralistisk demokrati och principerna för en rättsstat. Finland ska vara ordförande för Europarådets ministerkommitté från november 2018 till maj 2019. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter är en oberoende institution som har till uppgift att främja förverkligandet av de mänskliga rättigheterna och den allmänna respekten för mänskliga rättigheter. Institutionen inrättades ursprungligen på Finlands initiativ. Kommissionären för mänskliga rättigheter har tidigare besökt Finland 2001 och 2012.

Ytterligare upplysningar:
Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn +358 295 150 131

 
 
Tillbaka till toppen