Hoppa till innehåll
Media

Minister Häkkänen: Svinhufvud var demokratins och rättsstatens viktigaste arkitekt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.11.2017 17.02 | Publicerad på svenska 28.11.2017 kl. 14.50
Pressmeddelande

Pehr Evind Svinhufvud ledde den senat, dvs. regering, som förklarade Finland självständigt och genomförde självständigheten. Svinhufvud är utan tvekan den mest betydande självständighetsmannen, men i själen var han framför allt jurist och försvarare och utvecklare av rättsstaten, sade justitieminister Antti Häkkänen på ett Finlands 100-årsseminarium som ordnades på Svinhufvuds hemgård Kotkaniemi i Luumäki.

Självständighetssenaten tillsattes för jämnt hundra år sedan den 27 november 1917.

Svinhufvud, som höll fast vid Finlands grundlagar, avsattes två gånger från sin domartjänst. Båda gångerna ingrep den politiska ledningen i domstolarnas oberoende verksamhet.

– Domstolarnas oberoende är en av de viktigaste principerna i en rättsstat. Svinhufvud fick den hårda vägen lära sig vad som händer då domstolarnas oberoende undergrävs. Samma drag kan ses bland annat i dagens Polen och Turkiet. Att värna om oberoendet förutsätter ett kontinuerligt tillgodoseende av tillräckliga resurser, en transparent utnämningspraxis och naturligtvis en tidsenlig lagstiftning, sade minister Häkkänen.

Till en rättsstats principer hör att lagar ändras och nya stiftas i enlighet med grundlagen. Här kommer demokratin in i bilden. Ett demokratiskt valt parlament stiftar lagar som domstolarna tillämpar. Rättsstaten och demokratins bevarande hör i väsentlig grad ihop.

– Finland avviker såtillvida från alla andra länder som blev självständiga i slutet av första världskriget att landet har förblivit fritt och självständigt, och även demokrati och rättsstat. Svinhufvuds roll som försvarare av den lagliga och demokratiska samhällsordningen har varit av avgörande betydelse för det självständiga Finlands historia, konstaterade Häkkänen i sitt tal.  

– Att lagarna iakttas utgör en viktig del av rättsstaten. Detta svinhufvudianska framhävande av laglighet höll samman vår nation och hjälpte till på vägen mot självständighet. Senare byggde man upp ett samförstånd om att utveckla samhället med fredliga demokratiska medel genom att lagar stiftas och respekteras.

År 1919 infördes rättsstatsprincipen i regeringsformen, senare har samma sak upprepats genom internationella konventioner och grundlagsreformerna.

– I Finland har man medvetet arbetat för att utrota egenhandsrätt och oreglerad egenmäktig verksamhet – såväl i medborgarnas som i myndigheternas verksamhet. Svinhufvud utförde ett viktigt arbete när det gällde att bevara Finland som rättsstat, konstaterade Häkkänen i sitt tal.

Mer information:
Lauri Koskentausta, specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen