Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Regeringen satsar på att förebygga brottslighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2019 19.56
Pressmeddelande

Regeringen har i dag vid budgetförhandlingarna kommit överens om att effektivisera förebyggande av brottslighet med ett anslag på 2,5 miljoner per år under de följande tre åren. Ett särskilt mål är att minska återfallsbrottslighet.

- Vi satsar speciellt på att hjälpa dem som dömts för vålds- eller sexualbrott för att de inte ska återfalla i brott. Nytt är att rehabilitering kan ordnas även efter frigivningen. För att vi ska kunna förebygga återfallsbrottslighet är det viktigt att en människa efter att ha avtjänat sitt straff kan få stöd och börja leva ett liv utan brott, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Regeringen satsar också på rättskedjan för att se till att hela processen från brottsutredningen till domstolsbehandlingen och verkställigheten av domen löper smidigt.

För behandling av brottmål och verkställighet av straff anvisas ett permanent tilläggsanslag på ca 5 miljoner euro. Tilläggsfinansieringen behövs för att trygga att åklagare och domstolar hinner behandla de mål som följer av polisen får mera resurser. 

Vid rättegångar koncentreras mottagandet av bevis till tingsrätterna så att bevisningen spelas in för eventuell behandling i besvärsinstanserna. För planeringen och genomförandet av reformen anvisas det för åren 2020 och 2021 ett tilläggsanslag på 4,5 miljoner euro.

För nationalspråksstrategin och det språkpolitiska programmet anvisas ett permanent tilläggsanslag på 200 000 euro.

År 2020 bereds inrättandet av en byrå för äldreombudsmannen och till detta reserveras 180 000 euro. För äldreombudsmannen anvisas från och med 2021 ett årligt tilläggsanslag på 500 000 euro.

För att förbättra lagberedningen inom statsrådet bland annat när det gäller kompetensen i människorättsfrågor anvisas ett permanent tilläggsanslag på 600 000 euro.

För inrättande av en rapportör kring våld mot kvinnor anvisas 200 000 euro.

Summorna blir slutgiltigt klara efter regeringens allmänna sammanträde. Budgetpropositionen föredras för statsrådets allmänna sammanträde den 7 oktober.

Mer information: Camilla Mäkinen, minister Henrikssons specialmedarbetare, tfn 0295 150 119,

Miika Snellman, enhetschef, tfn 0295 150 126, e-postadresser: [email protected]

Statsbudgeten 2020 - statsrådets webbplats

Tillbaka till toppen