Hoppa till innehåll
Media

Minister Henriksson: Vi hjälper dem som får ekonomiska svårigheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2020 10.29
Pressmeddelande

Justitieministeriet bereder flera regeringspropositioner med syfte att underlätta situationen för dem som får ekonomiska svårigheter på grund av coronavirusepidemin. Syftet är i synnerhet att onödiga konkurser ska undvikas och att räntorna för konsumentkrediter ska hållas på en skälig nivå.

Justitieministeriet vill också säkerställa att bolag och sammanslutningar ska kunna ordna sina stadgeenliga möten, trots rådande undantagsförhållanden, på ett sätt som inte bryter mot begränsningarna gällande sammankomster. De planerade åtgärderna är tidsbegränsade.

Det pågår också beredning av en regeringsproposition för att halvera den högsta räntan på snabblån från nuvarande 20 procent till 10 procent. Direkt marknadsföring av snabblån ska också förbjudas.

– Finländarna är nu i en ny situation vad gäller deras egen ekonomi och många blir tvungna att vända sig till kreditgivare för att klara av vardagen. Vi vill underlätta människors liv under dessa undantagsförhållanden genom att se till att konsumentkrediternas räntor är skäliga. Dessutom ska vi nu passa på att tygla den aggressiva marknadsföringen av snabblån, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Därtill ska utsökningsgäldenärens ställning underlättas. Beredningen av en regeringsproposition för att säkerställa en mer flexibel tillämpning av utsökningslagen pågår. 

– Vi vill säkerställa att tröskeln för borgenärer att vara flexibla är möjligast låg. Det kan till exempel innebära att det erbjuds amorteringsfria månader eller längre betalningstider.

– Det är fint att många offentliga  fordringsägare redan har tagit det förändrade läget i beaktande och handlar ansvarsfullt. Jag vill uppmuntra alla offentliga samfund att ingå betalningsavtal för nya fordringar så att de inte behöver drivas in genom utsökning. Det är ytterst viktigt att krisen inte orsakar snabba konkurser som kunde förhindras, säger minister Henriksson.

För att underlätta situationen för små och medelstora företag har justitieministeriet också börjat bereda en snabb temporär ändring av indrivningslagen så att maximibeloppet för indrivningskostnader i fråga om konsumentfordringar även skulle tillämpas på indrivning av företagsfordringar när gäldenärsföretagen är små och medelstora företag.

Bolagsstämmor får skjutas upp och deltagande på distans blir möjligt

Vid justitieministeriet bereds en ändring av lagstiftningen som innebär att bolagsstämmor och andra stadgeenliga möten kan ordnas, trots att regeringen begränsat sammankomster på grund av coronavirusläget. Genom lagändringen tillåts explicit att möten skjuts upp över tidsfristen. Deltagande i mötena underlättas också genom möjlighet att delta på distans och med hjälp av fullmakt.

Utöver detta har justitieministeriet redan tidigare meddelat att man bereder en regeringsproposition som begränsar borgenärens (fordringsägarens) rätt att söka företag i konkurs. Ministeriet utreder också sätt att säkerställa att företag tillräckligt lätt får tillgång till företagssaneringsförfarande.

Regeringens propositioner lämnas till riksdagen under de närmaste veckorna. Det är meningen att ändringarna ska gälla till utgången av detta år.

Ytterligare information:

Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]

Antti Leinonen, avdelningschef, tfn 050 363 3945, [email protected]

Tillbaka till toppen