Hoppa till innehåll
Media

Minister Lindström: Målet är en genuin dialog om språkfrågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 12.09
Pressmeddelande
- Om ärenden diskuteras uppriktigt och ansikte mot ansikte är det möjligt att skapa en genuin dialog i stället för att tala förbi varandra med arga toner i sosiala medier, påpekade justitie- och arbetsminister Jari Lindström i sitt öppningstal vid samrådet om språkärenden i dag i Helsingfors.

Delegationen för språkärenden som är verksam i anslutning till justitieministeriet vill införa ett nytt sätt att främja dialogen mellan olika språkgrupper och regeringen. Huvudteman för det första samrådet var attityderna mot olika språkgrupper i dagens Finland samt förverkligandet av de språkliga rättigheterna i social- och hälsovårdstjänster.

Enligt Lindström var målet att skapa en genuin dialog.

? Regeringen vill höra vad våra språkgrupper har att säga. Målet är en konstruktiv diskussion utan konfrontationer. Trots att det finns skillnader i språkgruppernas storlek och ställning har de ofta liknande problem. Syftet med samrådet är att finna lösningar på problemen och stödja god praxis som redan finns.

Justitieministeriet håller som bäst på att bereda statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen. Berättelsen lämnas till riksdagen under nästa år.

- Regeringen genomför som bäst omfattande strukturreformer för att trygga tillgången till samhälleliga tjänster. Dessa reformen måste genomföras och kommer att tjäna oss alla, konstaterade Lindström.

- Trots att det är fråga om stora förändringar kommer regeringen att se till att de språkliga rättigheterna hålls på nuvarande nivå. De språkliga rättigheterna tryggas i grundlagen.

Till det första samrådet om språkärenden hade man bjudit in företrädare för språken som nämns i grundlagen samt karelska. Via delegationen för etniska relationer var även invandrarspråken företrädda.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Arto Järvinen, tfn 02951 60499, och
språkrättsrådet Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181

Jari Lindström
Tillbaka till toppen